Quảng cáoLượt truy cập
Tập huấn “Chế độ báo cáo Thống kê ngành khoa học và công nghệ"

Ngày 01/11/2019, tại Hội trường Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Khánh Hoà, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN Khánh Hòa (Trung tâm) phối hợp với Cục Thông tin KH&CN quốc gia tổ chức lớp tập huấn Chế độ báo cáo Thống kê ngành khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa”.

Tham dự tập huấn có hơn 30 đại biểu đại diện của các đơn vị, tổ chức  thuộc đối tượng phải thực hiện chế độ báo cáo thống kê khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Thông tư số 15/2018/TT-BKHCN ngày 15/11/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành khoa học và công nghệ.

Tại buổi tập huấn, các đại biểu đã được phổ biến pháp lý chung về thống kê KH&CN; Chỉ tiêu thống kê KH&CN; Chế độ báo cáo thống kê về KH&CN. Đồng thời cũng được hướng dẫn, cung cấp các kiến thức và kỹ năng giúp cơ quan, tổ chức ghi chép số liệu theo hệ thống biểu mẫu được thống nhất và chính xác theo Thông tư số 15/2018/TT-BKHCN.

Qua tập huấn, giúp các đơn vị nắm bắt đầy đủ các văn bản, các biểu mẫu thống kê liên quan đến công tác thống kê khoa học và công nghệ, nâng cao năng lực chuyên môn để thực hiện  tốt chế độ báo cáo thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ, báo cáo thống kê cơ sở về khoa học và công nghệ  chính xác, đúng thời gian quy định.

Được biết, Thông tư số 15/2018/TT-BKHCN ngày 15/11/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành khoa học và công nghệ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019, thay thế cho Thông tư số 25/2015/TT-BKHCN ngày 26 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chế độ báo cáo thống kê cơ sở về khoa học và công nghệ và Thông tư số 26/2015/TT-BKHCN ngày 26 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về khoa học và công nghệ áp dụng đối với Sở Khoa học và Công nghệ.

X.Phương


Liên kết

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH KHÁNH HÒA
Giấy phép số: 14/GP-STTTT, ngày  30  tháng 9  năm 2016
Chịu trách nhiệm chính:  TS. Huỳnh Kỳ Hạnh.
Địa chỉ: Khu liên cơ 1, Nha Trang, Khánh Hòa;    Điện thoại: 84 258 3824676;  Fax: 84 258 3824676;   Email: skhcn@khanhhoa.gov.vn.