Quảng cáo

Lượt truy cập
Thông báo chuẩn bị nghiệm thu đề tài: Văn hóa trong sự nghiệp phát triển bền vững tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016 - 2025, định hướng đến năm 2030

1. Tên nhiệm vụ: Văn hóa trong sự nghiệp phát triển bền vững tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016 - 2025, định hướng đến năm 2030.

2. Mã số nhiệm vụ (nếu có): ĐT-2017-60207-CT

3. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Văn hóa và Phát triển

4. Chủ nhiệm nhiệm vụ:

      Họ và tên: Vũ Thị Phương Hậu

    Trình độ học vấn: Tiến sĩ

    Chức vụ: Giảng viên chính

    Điện thoại: 0915371555

    E-mail: hau_vtp@yahoo.com

5. Kinh phí được phê duyệt: 876.135.000 đồng

 (Tám trăm bảy mươi sáu triệu một trăm ba mươi lăm nghìn đồng)

Trong đó:

- Từ ngân sách nhà nước: 876.135.000 đồng

- Từ nguồn tự có của tổ chức:

- Từ nguồn khác: 0

6. Thời gian thực hiện (theo hợp đồng): 24 tháng; từ tháng 6 năm 2017 đến tháng 6 năm 2019

Thời gian gia hạn (nếu có):

7. Danh sách cá nhân tham gia nhiệm vụ (ghi họ tên, chức danh khoa học và học vị, đơn vị công tác):

                1. TS. Vũ Thị Phương Hậu

                2. TS. Vũ Diệu Trung

                3. PGS.TS. Nguyễn Toàn Thắng

                4. TS. Nguyễn Thị Hồng Nhung

                5. PGS.TS. Nguyễn Thị Hương

                6. PGS.TS. Phạm Duy Đức

                7. TS. Dương Trung Kiên

                8. CN. Dương Thị Việt Hà

                9. CN. Nguyễn Quỳnh Dương

                10. CN. Nguyễn Thanh Phong        

8. Hội đồng KH&CN cấp tỉnh đánh giá nghiệm thu kết quả nhiệm vụ dự kiến họp ngày 22/11/2019 tại Hội trường tầng 4, Sở KH&CN Khánh Hòa

9. Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ:

9.1. Số lượng, khối lượng sản phẩm: Hoàn thành đầy đủ sản phẩm so với yêu cầu của Hợp đồng.

9.2. Chất lượng sản phẩm:

      Chất lượng sản phẩm đạt yêu cầu.

9.3. Chủng loại sản phẩm:

      Đầy đủ chủng loại theo đề cương được duyệt

9.4. Báo cáo tổng hợp kết quả: Đạt

9.5. Những đóng góp mới của đề tài:

Hiệu quả xã hội:

Cung cấp nguồn tư liệu và đánh giá đúng thực trạng văn hóa tỉnh Khánh Hòa và những vấn đề về văn hóa trong sự nghiệp phát triển bền vững của Tỉnh.

Kết quả của đề tài chỉ rõ điểm mạnh, điểm yếu và những vấn đề hiện đang đặt ra trong phát triển văn hóa của tỉnh Khánh Hòa.

Đề tài đưa ra giải pháp mang tính tổng thể, có giá trị nhằm phát huy có hiệu quả vai trò của văn hóa đối với sự phát triển bền vững của tỉnh Khánh Hòa.

Kết quả nghiên cứu của đề tài là kết quả tham khảo hữu ích cho việc hoạch định chính sách về văn hóa đối với tỉnh Khánh Hòa nói riêng và các tỉnh thành trong cả nước nói chung.

 Hiệu quả kinh tế:

Đề tài sẽ tạo ra sự thay đổi về nhận thức - một trong những yếu tố mang tính quyết định đối với mọi quá trình phát triển - điều này sẽ gián tiếp mang lại những hiệu quả kinh tế.

Những nghiên cứu của đề tài chỉ ra lợi thế so sánh của tỉnh Khánh Hòa về phương diện văn hóa trong quá trình phát triển. Nếu khai thác tốt lợi thế này sẽ trực tiếp đưa lại hiệu quả kinh tế.

9.6. Về tiến độ thực hiện

Nộp hồ sơ và sản phẩm đề tài về Sở KH&CN trễ hạn 4 tháng

10. Kết quả đánh giá xếp loại nhiệm vụ  (ở Hội đồng đánh giá cấp cơ sở): Đạt

K.Dàn


Bài viết khác
Thông báo chuẩn bị nghiệm thu đề tài: Đầu tư và ứng dụng khoa học và công nghệ của doanh nghiệp vào nông nghiệp ở khu vực nông thôn, miền núi tại Khánh Hòa
Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu xây dựng quy trình kỹ thuật sản xuất giống nhân tạo ốc nhảy tại Khánh Hòa”
Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu xây dựng quy trình kỹ thuật sản xuất giống nhân tạo, thử nghiệm nuôi thương phẩm điệp seo Comptompallium radula tại Khánh Hòa”
Hướng dẫn sử dụng tiện ích thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính qua Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa
Tập huấn “Chế độ báo cáo Thống kê ngành khoa học và công nghệ"
Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KH&CN năm 2020
Kế hoạch xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ đợt 6
Lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh công nghệ kỹ sư (Hạng III)
Nghiệm thu đề án “Xây dựng ngân hàng tên đường phố và Công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa”
Làm chủ công nghệ giàn khoan dầu khí- đưa Việt Nam ngang tầm thế giới
Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KH&CN năm 2019
Thông báo chuẩn bị nghiệm thu đề tài: Nghiên cứu xây dựng quy trình kỹ thuật sản xuất giống nhân tạo ốc nhảy Strombus canarium (Linnaeus, 1758) tại Khánh Hòa
Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Khánh Hoà năm 2019
Điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2019
Thông báo đăng ký viên chức KH&CN tham gia lớp đào tạo bồi dưỡng chức danh công nghệ Kỹ sư Hạng III tại Khánh Hòa
Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2020
Thông báo chuẩn bị nghiệm thu đề tài: Nghiên cứu xây dựng quy trình kỹ thuật sản xuất giống nhân tạo, thử nghiệm nuôi thương phẩm điệp seo Comptopallium radula (Linnaeus, 1758) tại Khánh Hòa
Thông điệp Ngày Tiêu chuẩn thế giới năm 2019: Tiêu chuẩn video tạo lập sân khấu toàn cầu
Bộ trưởng Chu Ngọc Anh tham dự Đại hội đồng WIPO 2019 và nộp Văn kiện gia nhập Thỏa ước La Hay về Đăng ký quốc tế kiểu dáng công nghiệp
Danh mục văn bản mới liên quan đến lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, xuất nhập khẩu tháng 9/2019
Liên kết

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH KHÁNH HÒA
Giấy phép số: 14/GP-STTTT, ngày  30  tháng 9  năm 2016
Chịu trách nhiệm chính:  TS. Huỳnh Kỳ Hạnh.
Địa chỉ: Khu liên cơ 1, Nha Trang, Khánh Hòa;    Điện thoại: 84 258 3824676;  Fax: 84 258 3824676;   Email: skhcn@khanhhoa.gov.vn.