Quảng cáo

Lượt truy cập
Thông báo chuẩn bị nghiệm thu đề tài: Xây dựng ngân hàng tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

1. Tên nhiệm vụ: Xây dựng ngân hàng tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

2. Mã số nhiệm vụ (nếu có):

3. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Sở Văn hóa và Thể thao

 

4. Chủ nhiệm nhiệm vụ:

     Họ và tên: Lê Văn Hoa

    Trình độ học vấn: Thạc sĩ

    Chức vụ: Phó Giám đốc

    Điện thoại: 0914252623

    E-mail: lehoant@gmail.com

5. Kinh phí được phê duyệt: 991.356.000 đồng (Chín trăm chín mươi mốt triệu ba trăm năm mươi sáu nghìn đồng)

Trong đó:

- Từ ngân sách nhà nước: 991.356.000 đồng

- Từ nguồn tự có của tổ chức:

- Từ nguồn khác: 0

6. Thời gian thực hiện (theo hợp đồng): 24 tháng; từ tháng 4 năm 2017 đến tháng 4 năm 2019. Thời gian gia hạn (nếu có): 3 tháng đến tháng 7/2019

7. Danh sách cá nhân tham gia nhiệm vụ (ghi họ tên, chức danh khoa học và học vị, đơn vị công tác):

                1. ThS. Trần Tuấn Anh

                2. ThS. Nguyễn Phan Nguyên Thái

                3. CN. Luyện Mạnh Cường

                4. ThS. Trần Ngọc Quyền

                5. ThS. Lê Thị Vân Bình

                6. ThS. Nguyễn Thị Hồng Tâm

                7. CN. Nguyễn Quốc Bảo Hưng

                8. CN. Nguyễn Chiến Thắng

                9. CN. Nguyễn Ngọc Lâm           

8. Hội đồng KH&CN cấp tỉnh đánh giá nghiệm thu kết quả nhiệm vụ dự kiến họp ngày 08/10/2019 tại Hội trường tầng 4, Sở KH&CN Khánh Hòa

9. Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ:

9.1. Số lượng, khối lượng sản phẩm: đầy đủ so với Hợp đồng

9.2. Chất lượng sản phẩm:

      Chất lượng sản phẩm đạt yêu cầu.

9.3. Chủng loại sản phẩm:

      Đạt yêu cầu

9.4. Báo cáo tổng hợp kết quả: Đạt

9.5. Những đóng góp mới của đề tài:

- Đề án góp phần đáp ứng yêu cầu quản lý đô thị, quản lý hành chính; tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong các hoạt động giao dịch kinh tế, văn hóa xã hội; góp phần giáo dục truyền thống lịch sử văn hóa dân tộc, nâng cao tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc; tên đường và CTCC được đặt và sử dụng ngày càng quen thuộc, ăn sâu vào tiềm thức, tình cảm của các tầng lớp nhân dân.

- Phần mềm cơ sở dữ liệu Ngân hàng tên đường phố, CTCC một phần giới thiệu quảng bá hình ảnh về Khánh Hòa trong quá trình phát triển. Giúp cho khách du lịch có thể thuận tiện trong việc tìm hiểu về văn hóa ở đây và cũng tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân nghiên cứu địa bàn đầu tư, khai thác phù hợp với chuyên ngành sản xuất, kinh doanh của mình.

- Tạo điều kiện thuận lợi, cơ sở cho các cấp cơ sở lập hồ sơ đề nghị đặt tên đường phố, CTCC tại địa phương mình.

- Tiết kiệm thời gian, kinh phí trong việc thẩm định hồ sơ trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt việc đặt tên đường, CTCC đúng quy trình.

9.6. Về tiến độ thực hiện

Nộp hồ sơ và sản phẩm đề tài về Sở KH&CN đúng hạn

10. Kết quả đánh giá xếp loại nhiệm vụ  (ở Hội đồng đánh giá cấp cơ sở): Xuất sắc

K.Dàn


Bài viết khác
Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2020
Thông báo chuẩn bị nghiệm thu đề tài: Nghiên cứu xây dựng quy trình kỹ thuật sản xuất giống nhân tạo, thử nghiệm nuôi thương phẩm điệp seo Comptopallium radula (Linnaeus, 1758) tại Khánh Hòa
Thông điệp Ngày Tiêu chuẩn thế giới năm 2019: Tiêu chuẩn video tạo lập sân khấu toàn cầu
Bộ trưởng Chu Ngọc Anh tham dự Đại hội đồng WIPO 2019 và nộp Văn kiện gia nhập Thỏa ước La Hay về Đăng ký quốc tế kiểu dáng công nghiệp
Danh mục văn bản mới liên quan đến lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, xuất nhập khẩu tháng 9/2019
Thông báo chuẩn bị nghiệm thu đề tài: Đánh giá thực trạng lao động - việc làm giai đoạn 2010-2016 và đề xuất giải pháp phát triển lao động - việc làm giai đoạn 2017-2025 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Tập huấn xây dựng mô hình sản xuất giống nhân tạo và nuôi thương phẩm cá Bớp, cá Hồng Mỹ tại Khánh Hòa
Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2019 ““Hành động địa phương, tác động toàn cầu”
Tuyên truyền kết quả đề tài “Nghiên cứu thực trạng kiến thức, thái độ, thực hành về bệnh ung thư vú ở phụ nữ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa”
Bộ KH&CN đồng hành cùng start-up Việt vươn ra quốc tế, kết nối toàn cầu
Tập huấn “Nhân rộng kết quả đề tài Chuyển giao hệ thống bơm thủy năng phục vụ tưới trong nông nghiệp tại Khánh Hòa”
Vai trò của truyền thông địa phương trong xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Thông báo chuẩn bị nghiệm thu đề tài: Nghiên cứu luận cứ phục vụ xây dựng chiến lược phát triển trường Đại học Khánh Hòa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035
Thông báo đăng ký viên chức KH&CN tham gia lớp đào tạo bồi dưỡng chức danh công nghệ Kỹ sư Hạng III tại Khánh Hòa
Hợp tác “3 nhà”, thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học
Cuộc thi Mô hình, sáng kiến cải cách hành chính của công chức, viên chức trẻ lần thứ 4 năm 2019
Danh mục văn bản mới liên quan đến lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, xuất nhập khẩu tháng 8/2019
Công bố Danh mục thủ tục hành chính cho phép thực hiện thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính thông qua Trung tâm dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hoà
Thông báo chuẩn bị nghiệm thu đề tài: Quản lý, sử dụng và phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ tỉnh Khánh Hòa
Hội nghị lần thứ 17 Liên hợp thư viện Việt Nam về nguồn tin khoa học và công nghệ
Liên kết

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH KHÁNH HÒA
Giấy phép số: 14/GP-STTTT, ngày  30  tháng 9  năm 2016
Chịu trách nhiệm chính:  TS. Huỳnh Kỳ Hạnh.
Địa chỉ: Khu liên cơ 1, Nha Trang, Khánh Hòa;    Điện thoại: 84 258 3824676;  Fax: 84 258 3824676;   Email: skhcn@khanhhoa.gov.vn.