Quảng cáo

Lượt truy cập
Thông báo chuẩn bị nghiệm thu đề tài: Nghiên cứu luận cứ phục vụ xây dựng chiến lược phát triển trường Đại học Khánh Hòa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035

1. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu luận cứ phục vụ xây dựng chiến lược phát triển trường Đại học Khánh Hòa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.

2. Mã số nhiệm vụ (nếu có):

3. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trường Đại học Khánh Hòa

 

4. Chủ nhiệm nhiệm vụ:

          Họ và tên: Lê Thị Mỹ Bình

    Trình độ học vấn: Tiến sĩ

    Chức vụ: Hiệu trưởng

    Điện thoại: 0905292140

   E-mail: lethimybinh@ukh.edu.vn

5. Kinh phí được phê duyệt: 750.141.000 đồng (Bảy trăm năm mươi triệu một trăm bốn mươi mốt nghìn đồng)

Trong đó:

- Từ ngân sách nhà nước: 750.141.000 đồng

- Từ nguồn tự có của tổ chức:

- Từ nguồn khác: 0

6. Thời gian thực hiện (theo hợp đồng): 18 tháng; từ tháng 9 năm 2017 đến tháng 3 năm 2019. Thời gian gia hạn (nếu có): 3 tháng đến tháng 6/2019

7. Danh sách cá nhân tham gia nhiệm vụ (ghi họ tên, chức danh khoa học và học vị, đơn vị công tác):

                1. TS. Lê Thị Mỹ Bình

                2. TS. Chu Đình Lộc

                3. ThS. Phan Thị Hải Yến

                4. ThS. Phan Quốc Thông

                5. ThS. Trần Ngọc Anh

                6. PGS.TS. Phạm Trung Lương

                7. PGS.TS. Trần Thiên Phúc

                8. TS. Phan Phiến               

8. Hội đồng KH&CN cấp tỉnh đánh giá nghiệm thu kết quả nhiệm vụ dự kiến họp ngày 04/10/2019 tại Hội trường tầng 4, Sở KH&CN Khánh Hòa

9. Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ:

9.1. Số lượng, khối lượng sản phẩm: vượt 01 chuyên đề so với Hợp đồng

9.2. Chất lượng sản phẩm:

      Chất lượng sản phẩm đạt yêu cầu.

9.3. Chủng loại sản phẩm:

      Đạt yêu cầu

9.4. Báo cáo tổng hợp kết quả: Đạt

9.5. Những đóng góp mới của đề tài:

Đề án đã có những nghiên cứu bước đầu và khá toàn diện về chiến lược phát triển trường Đại học trong bối cảnh mới. Những nghiên cứu này là luận cứ khoa học để những nghiên cứu sâu hơn trong những đề tài, dự án sau này nhằm đạt được tính ứng dụng rộng rãi cho các cơ sở giáo dục đại học.

Đề án đã dự kiến được khung chiến lược cho Trường Đại học Khánh Hòa đến năm 2025, tầm nhìn 2035 và đề xuất những giải pháp cho quá trình xây dựng và phát triển trường ĐH Khánh Hòa.

9.6. Về tiến độ thực hiện

Nộp hồ sơ và sản phẩm đề tài về Sở KH&CN trễ hạn 01 tháng

10. Kết quả đánh giá xếp loại nhiệm vụ  (ở Hội đồng đánh giá cấp cơ sở): Đạt

K.Dàn


Bài viết khác
Bộ trưởng Chu Ngọc Anh tham dự Đại hội đồng WIPO 2019 và nộp Văn kiện gia nhập Thỏa ước La Hay về Đăng ký quốc tế kiểu dáng công nghiệp
Danh mục văn bản mới liên quan đến lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, xuất nhập khẩu tháng 9/2019
Thông báo chuẩn bị nghiệm thu đề tài: Đánh giá thực trạng lao động - việc làm giai đoạn 2010-2016 và đề xuất giải pháp phát triển lao động - việc làm giai đoạn 2017-2025 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Tập huấn xây dựng mô hình sản xuất giống nhân tạo và nuôi thương phẩm cá Bớp, cá Hồng Mỹ tại Khánh Hòa
Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2019 ““Hành động địa phương, tác động toàn cầu”
Tuyên truyền kết quả đề tài “Nghiên cứu thực trạng kiến thức, thái độ, thực hành về bệnh ung thư vú ở phụ nữ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa”
Bộ KH&CN đồng hành cùng start-up Việt vươn ra quốc tế, kết nối toàn cầu
Thông báo chuẩn bị nghiệm thu đề tài: Xây dựng ngân hàng tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Tập huấn “Nhân rộng kết quả đề tài Chuyển giao hệ thống bơm thủy năng phục vụ tưới trong nông nghiệp tại Khánh Hòa”
Vai trò của truyền thông địa phương trong xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Thông báo đăng ký viên chức KH&CN tham gia lớp đào tạo bồi dưỡng chức danh công nghệ Kỹ sư Hạng III tại Khánh Hòa
Hợp tác “3 nhà”, thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học
Cuộc thi Mô hình, sáng kiến cải cách hành chính của công chức, viên chức trẻ lần thứ 4 năm 2019
Danh mục văn bản mới liên quan đến lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, xuất nhập khẩu tháng 8/2019
Công bố Danh mục thủ tục hành chính cho phép thực hiện thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính thông qua Trung tâm dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hoà
Thông báo chuẩn bị nghiệm thu đề tài: Quản lý, sử dụng và phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ tỉnh Khánh Hòa
Hội nghị lần thứ 17 Liên hợp thư viện Việt Nam về nguồn tin khoa học và công nghệ
Đẩy mạnh kết nối phát triển thị trường khoa học và công nghệ
Tập huấn tuyên truyền kết quả đề tài nghiên cứu KH&CN: “Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ hoàn thiện quy trình canh tác và bảo quản dừa xiêm xanh tại Khánh Hòa”
Thông báo tiếp nhận yêu cầu tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp về sở hữu trí tuệ
Liên kết

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH KHÁNH HÒA
Giấy phép số: 14/GP-STTTT, ngày  30  tháng 9  năm 2016
Chịu trách nhiệm chính:  TS. Huỳnh Kỳ Hạnh.
Địa chỉ: Khu liên cơ 1, Nha Trang, Khánh Hòa;    Điện thoại: 84 258 3824676;  Fax: 84 258 3824676;   Email: skhcn@khanhhoa.gov.vn.