Quảng cáo
Lượt truy cập
Công bố Danh mục thủ tục hành chính cho phép thực hiện thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính thông qua Trung tâm dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hoà

Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Quyết định số 2757/QĐ-UBND ngày 26/8/2019 về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính cho phép thực hiện thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính thông qua Trung tâm dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hoà.

Theo Quyết định này, có 260 thủ tục hành chính cho phép thực hiện thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính thông qua Trung tâm dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hoà (cấp tỉnh: 210, cấp huyện: 45, cấp xã: 05) trên 15 lĩnh vực:

- Lĩnh vực Công thương: 28

- Lĩnh vực Du lịch: 06

- Lĩnh vực Giáo dục đạo tạo: 02

- Lĩnh vực Giao thông vận tải: 05

- Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh: 04

- Lĩnh vực Khoa học và Công nghệ: 08

- Lĩnh vực Lao động thương binh và xã hội: 07

- Lĩnh vực Nội vụ: 01

- Lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn: 45

- Lĩnh vực Tài nguyên và môi trường: 23

- Lĩnh vực Thông tin và truyền thông: 07

- Lĩnh vực Tư pháp: 24

- Lĩnh vực Văn hóa thể thao: 32

- Lĩnh vực Xây dưng: 27

- Lĩnh vực Y tế: 40

               * Xem chi tiết Danh mục thủ tục tại đây

HH


Bài viết khác
Kết quả công tác xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 trong các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2019
Kế hoạch cải cách hành chính Sở Khoa học và Công nghệ năm 2020
Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2020
Công bố nội dung thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
Công bố nội dung thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Tình hình, kết quả cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa 6 tháng đầu năm 2019
Kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của tỉnh Khánh Hòa do Bộ Nội vụ công bố
UBND tỉnh Khánh Hòa công bố danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4
Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Sở Khoa học và Công nghệ công bố danh mục thủ tục hành chính mức độ 3,4
Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2018, triển khai kế hoạch cải cách hành chính năm 2019
Quyết định Giao chỉ tiêu hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 cho các sở, ngành, địa phương năm 2019
Tình hình, kết quả cải cách hành chính quý I/2019 của tỉnh Khánh Hoà
Liên kết

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH KHÁNH HÒA
Giấy phép số: 14/GP-STTTT, ngày  30  tháng 9  năm 2016
Chịu trách nhiệm chính:  TS. Huỳnh Kỳ Hạnh.
Địa chỉ: Khu liên cơ 1, Nha Trang, Khánh Hòa;    Điện thoại: 84 258 3824676;  Fax: 84 258 3824676;   Email: skhcn@khanhhoa.gov.vn.