Quảng cáoLượt truy cập
Thông báo chuẩn bị nghiệm thu đề tài: Phát triển nguồn nhân lực du lịch Khánh Hòa trong bối cảnh hội nhập quốc tế

1. Tên nhiệm vụ: Phát triển nguồn nhân lực du lịch Khánh Hòa trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

2. Mã số nhiệm vụ (nếu có): ĐT-2017-50301-CT

3. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trường Đại học Nha Trang

4. Chủ nhiệm nhiệm vụ:

       Họ và tên: Lê Chí Công

    Trình độ học vấn: Tiến sĩ

    Chức vụ: Giảng viên

    Điện thoại: 0983128380

    E-mail: conglechi@ntu.edu.vn

5. Kinh phí được phê duyệt: 668.370.000 đồng (Sáu trăm sáu mươi tám triệu ba trăm bảy mươi nghìn đồng)

Trong đó:

- Từ ngân sách nhà nước: 663.370.000 đồng

- Từ nguồn tự có của Đại học Nha Trang: 5.000.000 đồng

- Từ nguồn khác: 0

6. Thời gian thực hiện (theo hợp đồng): 24 tháng; từ tháng 5 năm 2017 đến tháng 5 năm 2019

     Thời gian gia hạn (nếu có):

7. Danh sách cá nhân tham gia nhiệm vụ (ghi họ tên, chức danh khoa học và học vị, đơn vị công tác):

                1. ThS. Lê Trần Phúc

                2. PGS.TS. Đỗ Thị Thanh Vinh

                3. TS. Nguyễn Văn Ngọc

                4. TS. Hồ Huy Tựu

                5. ThS. Ninh Thị Kim Anh

                6. CN. Phan Thanh Trúc

                7. CN. Trần Ngọc Quyền

                8. CN. Nguyễn Văn Thành

               9. TS. Nguyễn Ngọc Duy

8. Hội đồng KH&CN cấp tỉnh đánh giá nghiệm thu kết quả nhiệm vụ dự kiến họp ngày 18/6/2019 tại Hội trường tầng 4, Sở KH&CN Khánh Hòa

9. Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ:

9.1. Số lượng, khối lượng sản phẩm: Hoàn thành đầy đủ sản phẩm so với yêu cầu của Hợp đồng số 533/HĐ-SKHCN ngày 17 tháng 5 năm 2017 đã ký với Sở KH&CN; vượt đào tạo 3 thạc sĩ; 02 báo cáo khoa học tại Hội thảo Quốc gia và quốc tế; 02 bài báo đăng trên Tạp chí KH chuyên ngành.

9.2. Chất lượng sản phẩm:

      Chất lượng sản phẩm đạt yêu cầu.

9.3. Chủng loại sản phẩm:

      Đầy đủ chủng loại theo đề cương được duyệt

9.4. Báo cáo tổng hợp kết quả: Đạt

9.5. Những đóng góp mới của đề tài:

Đề tài góp phần vào việc hoạch định các chiến lược phát triển nguồn nhân lực du lịch Khánh Hòa trong bối cảnh hội nhập và cách mạng 4.0; dự báo nhu cầu nhân lực trong thời gian tới; xây dựng các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ nhân lực góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch Khánh Hòa, cũng như phát huy tiềm năng, lợi thế của du lịch tỉnh Khánh Hòa.

Các giải pháp được đưa ra sẽ là thông tin tham khảo hữu ích cho các nhà quản lý du lịch tỉnh Khánh Hòa; doanh nghiệp kinh doanh du lịch, cơ sở đào tạo du lịch trong việc tổ chức triển khai thực hiện nâng cao chất lượng đội ngũ nhân lực du lịch Khánh Hòa trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp 4.0

9.6. Về tiến độ thực hiện

Nộp hồ sơ và sản phẩm đề tài về Sở KH&CN đúng hạn

10. Kết quả đánh giá xếp loại nhiệm vụ  (ở Hội đồng đánh giá cấp cơ sở): Xuất sắc

K.Dàn


Bài viết khác
Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Sở Khoa học và Công nghệ công bố danh mục thủ tục hành chính mức độ 3,4
Nghị định số 51/2019/NĐ-CP ngày 13/6/2019 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ
Công đoàn Khối các Sở quản lý Nhà nước tổ chức sơ kết thi đua 6 tháng đầu năm 2019
Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2018 và Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương năm 2018
Tập huấn Điều tra Tiềm lực KH&CN của các tổ chức KH&CN năm 2019
Nghiệm thu dự án “Chế tạo thiết bị chỉ thị và cảnh báo sự cố trên lưới điện trung áp”
Hoạt động hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới 08/6 và Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6
Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quy chế tổ chức xét chọn, tôn vinh Danh hiệu “Doanh nghiệp đổi mới công nghệ tiêu biểu”
Thông báo chuẩn bị nghiệm thu đề tài: Hiện trạng môi trường du lịch, những vấn đề cấp thiết đặt ra và giải pháp đảm bảo môi trường cho phát triển du lịch bền vững tại Khánh Hòa
Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KH&CN năm 2019 (lần 2)
Sở Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa tổ chức kỷ niệm Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18/5
Trường đại học Thông tin liên lạc Mít ting kỷ niệm ngày Khoa học và công nghệ Việt Nam năm 2019
Nghiệm thu đề tài “Thực trạng liên kết giữa doanh nghiệp với nông dân tại Khánh Hòa trong thời gian qua”
Thông báo chuẩn bị nghiệm thu đề tài: Hiện trạng môi trường du lịch, những vấn đề cấp thiết đặt ra và giải pháp đảm bảo môi trường cho phát triển du lịch bền vững tại Khánh Hòa
Nghiệm thu đề tài “Ứng dụng phương pháp phá hủy khối u gan tại chỗ bằng vi sóng trong điều trị ung thư biểu mô tế bào gan tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa”
Xét duyệt đề cương đề tài cấp cơ sở “Xây dựng mô hình trồng cây củ mài (Dioscorea persimilis) tại huyện Khánh Vĩnh tỉnh Khánh Hòa”
Đánh giá nghiệm thu đề tài “Biên soạn tài liệu lịch sử địa phương Khánh Hòa, cấp tiểu học theo hướng tích hợp”
Thông báo chuẩn bị nghiệm thu đề tài: Đặc điểm khí tượng, hải văn, động lực biển tỉnh Khánh Hòa
Các văn bản mới ban hành liên quan đến tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng tháng 4/2019
Liên kết

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH KHÁNH HÒA
Giấy phép số: 14/GP-STTTT, ngày  30  tháng 9  năm 2016
Chịu trách nhiệm chính:  TS. Huỳnh Kỳ Hạnh.
Địa chỉ: Khu liên cơ 1, Nha Trang, Khánh Hòa;    Điện thoại: 84 258 3824676;  Fax: 84 258 3824676;   Email: skhcn@khanhhoa.gov.vn.