Quảng cáoLượt truy cập
Nghiệm thu đề tài “Thực trạng liên kết giữa doanh nghiệp với nông dân tại Khánh Hòa trong thời gian qua”

Chủ nhiệm đề tài là TS. Đào Thị Hoàng Mai - Viện Kinh tế Việt Nam. Qua thời gian nghiên cứu 12 tháng từ 9/2017 đến 9/2018, đề tài lựa chọn 4 sản phẩm nông nghiệp quan trọng của tỉnh Khánh Hòa như mía, tôm hùm, xoài, rau an toàn để phân tích đánh giá và chỉ ra thực trạng mối liên kết doanh nghiệp - nông dân. Đề tài rút ra được kết quả sau:

Về thực trạng: Mức độ liên kết doanh nghiệp - nông dân khá đa dạng và khác biệt. Có ngành liên kết chặt như mía đường, có ngành đã xuất hiện một số mô hình liên kết như rau an toàn, có ngành lại thiếu vắng sự tham gia của doanh nghiệp như tôm hùm. Các ngành nuôi trồng thủy sản khác của tỉnh về cơ bản có liên kết doanh nghiệp - nông dân nhưng vẫn còn khá ít, chủ yếu thỏa thuận miệng giữa người nông dân với các nhà cung cấp đầu vào và tiêu thụ sản phẩm.

Nguyên nhân: Môi trường chính sách khuyến khích thúc đẩy liên kết đã có nhưng chưa thực sự hiệu quả (chính sách xuất khẩu, quy định chế tài kiểm tra giám sát tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, bảo vệ thương hiệu, nhãn hàng…). Nhận thức về liên kết của nông dân chưa thực sự tốt do quá trình sản xuất, tiêu thụ chưa gặp rủi ro lớn, quy mô sản xuất nhỏ nên họ dễ dàng phá bỏ liên kết. Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thiếu về sản xuất chế biến nông nghiệp quy mô lớn, trình độ công nghệ hiện đại.

Đề tài đề xuất các giải pháp sau: Các Hợp tác xã phải giữ vai trò đầu tàu cho liên kết doanh nghiệp - nông dân; Xây dựng và phát triển thương hiệu nông sản địa phương, sản phẩm có chỉ dẫn địa lý; Thực hiện dán nhãn chứng nhận sản phẩm nông sản an toàn; Cần có quy hoạch vùng sản xuất đảm bảo tiêu chí về môi trường; Xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi nhằm thu hút nhóm doanh nghiệp có trình độ công nghệ tiên tiến gắn với lĩnh vực sản xuất mà tỉnh có ưu thế. Có định hướng thu hút doanh nghiệp chế biến nông sản để nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm; Xây dựng hệ thống thông tin minh bạch từ người sản xuất đến thị trường.

 Điển hình đối với 4 ngành hàng mà đề tài lựa chọn nghiên cứu, cần thay đổi phương thức canh tác trên cơ sở ứng dụng KH&CN ngành mía đường; Ngành tôm hùm cần giám sát thực hiện quy hoạch vùng nuôi để đảm bảo khả năng chịu tải của môi trường; Ngành xoài và rau an toàn quan tâm đến chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm, xây dựng hệ thống thông tin minh bạch từ người sản xuất đến người tiêu dùng.

Đề tài đã được hội đồng nghiệm thu vào ngày 14/5/2019, đánh giá loại đạt. Đây là lần thứ hai hội đồng KH&CN tổ chức nghiệm thu đề tài, do nghiệm thu đề tài lần 1 vào tháng 01/2019 chưa đạt.  

H.Nhung


Bài viết khác
Liên kết

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH KHÁNH HÒA
Giấy phép số: 14/GP-STTTT, ngày  30  tháng 9  năm 2016
Chịu trách nhiệm chính:  TS. Huỳnh Kỳ Hạnh.
Địa chỉ: Khu liên cơ 1, Nha Trang, Khánh Hòa;    Điện thoại: 84 258 3824676;  Fax: 84 258 3824676;   Email: skhcn@khanhhoa.gov.vn.