Quảng cáoLượt truy cập
Các Văn bản mới liên quan đến Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 12/2018 + 01/2019

Văn bản của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ

Luật Trồng trọt ngày 03/12/2018 của Quốc hội, số 31/2018/QH14 (Hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020).

Luật Chăn nuôi ngày 03/12/2018 của Quốc hộị, số 32/2018/QH14 (Hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020).

Quyết định số 50/2018/QĐ-TTg ngày 13/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định đối tượng thủy sản nuôi chủ lực (Hiệu lực thi hành từ ngày 30/01/2019).

Văn bản của Bộ Công Thương

Thông tư số 50/2018/TT-BCT ngày 05/12/2018 của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn bình tự cứu cá nhân sử dụng trong mỏ hầm lò (Hiệu lực thi hành từ ngày 05/12/2018).

Thông tư số 51/2018/TT-BCT ngày 19/12/2018 của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch 47/2011/TTLT-BCT-BTNMT ngày 30/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc quản lý nhập khẩu, xuất khẩu và tạm nhập - tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn theo quy định của Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn (Hiệu lực thi hành từ ngày 04/02/2019).

Quyết định số 4889/QĐ-BCT ngày 27/12/2018 của Bộ Công Thương về việc công bố Tiêu chuẩn kỹ thuật và Ban hành hướng dẫn công bố hiệu suất và dán nhãn năng lượng áp dụng cho Chương trình dán nhãn năng lượng đối với sản phẩm đèn chiếu sáng LED (Hiệu lực thi hành từ ngày 27/12/2018).

Văn bản của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thông tư số 43/2018/TT-BNNPTNT ngày 28/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định một số nội dung về xuất khẩu, nhập khẩu giống cây trồng, giống vật nuôi, nguồn gen cây trồng; nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật và nhập khẩu vật thể trong Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam (Hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019).

Quyết định số 5009/QĐ-BNN-QLCL ngày 21/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố Thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và thay thế lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Hiệu lực thi hành từ ngày 13/12/2019).

Công văn số 10103/BNN-KHCN ngày 26/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia trong lĩnh vực chăn nuôi (Hiệu lực thi hành từ ngày 26/12/2018).

Văn bản của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Thông tư số 29/2018/TT-BLĐTBXH ngày 25/12/2018 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động khi làm việc trong không gian hạn chế (Hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019).

Văn bản của Bộ Giao thông Vận tải

Thông tư số 59/2018/TT-BGTVT ngày 17/12/2018 của Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn việc dán nhãn năng lượng đối với xe mô tô, xe gắn máy sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu (Hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019).

Văn bản của Bộ Thông tin và Truyền thông

Quyết định số 2151/QĐ-BTTTT ngày 18/12/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc chỉ định tổ chức thử nghiệm - Phòng thử nghiệm (VILAS 792) (Hiệu lực thi hành từ ngày 18/12/2018).

Quyết định số 2212/QĐ-BTTTT ngày 28/12/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc chỉ định tổ chức thử nghiệm Trung tâm Dịch vụ Viễn thông SPT (STS) (Hiệu lực thi hành từ ngày 28/12/2018).

Quyết định số 2213/QĐ-BTTTT ngày 28/12/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc chỉ định tổ chức thử nghiệm Phòng Đo lường Kiểm chuẩn (VILAS 020) (Hiệu lực thi hành từ ngày 28/12/2018).

Văn bản của Cục Quản lý Dược

Công văn số 23723/QLD-ĐK ngày 27/12/2018 của Cục Quản lý Dược về việc đính chính Danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký (Hiệu lực văn bản từ ngày 27/12/2018).

Văn bản của Tổng cục Hải quan

Công văn số 7225/TCHQ-GSQL ngày 07/12/2018 của Tổng cục Hải quan về việc đưa hàng về bảo quản đối với sắt, thép phế liệu nhập khẩu (Hiệu lực thi hành từ ngày 07/12/2018).

Công văn số 7448/TCHQ-TXNK ngày 18/12/2018 của Tổng cục Hải quan về hàng hóa nhập khẩu theo điều ước quốc tế (Hiệu lực thi hành từ ngày 18/12/2018).

Công văn số 7491/TCHQ-GSQL ngày 20/12/2018 của Tổng cục Hải quan về vướng mắc C/O (Hiệu lực thi hành từ ngày 20/12/2018).

Công văn số 7513/TCHQ-GSQL ngày 20/12/2018 của Tổng cục Hải quan về vướng mắc quy định đưa hàng về bảo quản (Hiệu lực thi hành từ ngày 20/12/2018).

Linh CC


Bài viết khác
Khai mạc thi tuyển chức danh Trưởng phòng và tương đương của Sở Khoa học và Công nghệ
Hội thảo về vận dụng công ước của Liên hiệp quốc về Luật Biển (Unclos) và các văn kiện pháp lý quốc tế nhằm ứng phó với các thách thức đang nổi lên trên biển.
Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp tỉnh “Hoàn thiện quy trình tách chiết, xây dựng mô hình thiết bị sản xuất thử nghiệm lutein và chế phẩm lutein từ hoa cúc vạn thọ Tagetes erecta L.”
Thông báo chuẩn bị nghiệm thu đề tài: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ số hóa 3D các hiện vật, công trình lịch sử, văn hóa trên địa bàn thành phố Nha Trang
Chính phủ ban hành Nghị định số 13/2019/NĐ-CP về doanh nghiệp khoa học và công nghệ
Danh mục các văn bản mới liên quan lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 01/2019
Hội nghị cộng tác viên Tạp chí Khoa học công nghệ và Môi trường Khánh Hòa năm 2018
Gặp mặt chúc tết cán bộ khoa học tiêu biểu Xuân Kỷ Hợi 2019
Hội nghị tập huấn và giao ban Triển khai xây dựng đề xuất nhiệm vụ KH&CN năm 2020
Thông báo chuẩn bị nghiệm thu đề tài: Hoàn thiện quy trình tách chiết và xây dựng mô hình thiết bị sản xuất thử nghiệm lutein và chế phẩm lutein từ hoa cúc vạn thọ Tagetes erecta L
Thông tư quy định chế độ báo cáo thống kê ngành khoa học công nghệ
Hội nghị công chức, viên chức, người lao động Sở Khoa học và Công nghệ năm 2018
Lễ Trao giải Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học năm 2018, 2019
Nghiệm thu đề án “Nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an ninh, trật tự, góp phần phát triển du lịch bền vững tỉnh Khánh Hòa”
Báo cáo đánh giá thực hiện chính sách tiền lương trong lĩnh vực KH&CN
Khai mạc cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh học sinh trung học năm học 2018-2019
Quy định mức hỗ trợ nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở, nội dung và định mức kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước
Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KH&CN năm 2019
Thông báo chuẩn bị nghiệm thu đề án: Chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025
Thông báo chuẩn bị nghiệm thu đề tài: Thực trạng liên kết giữa doanh nghiệp với nông dân tại Khánh Hòa trong thời gian qua
Liên kết

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH KHÁNH HÒA
Giấy phép số: 14/GP-STTTT, ngày  30  tháng 9  năm 2016
Chịu trách nhiệm chính:  TS. Huỳnh Kỳ Hạnh.
Địa chỉ: Khu liên cơ 1, Nha Trang, Khánh Hòa;    Điện thoại: 84 258 3824676;  Fax: 84 258 3824676;   Email: skhcn@khanhhoa.gov.vn.