Quảng cáoLượt truy cập
Điều chỉnh, bổ sung Chương trình khoa học và công nghệ tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016 - 2020

Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Quyết định số 3511/QĐ-UBND ngày 15/11/2018 về việc Điều chỉnh, bổ sung Chương trình khoa học và công nghệ tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016 - 2020.

Theo đó, Sở KHCN căn cứ Chương trình KHCN tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020 đã được điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định này, tổ chức triển khai trong kế hoạch KHCN từ năm 2018-2020 theo đúng quy định hiện hành.

          * Xem chi tiết Quyết định và Danh mục nhiệm vụ KHCN điều chỉnh, bổ sung tại đây

HH


Liên kết

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH KHÁNH HÒA
Giấy phép số: 14/GP-STTTT, ngày  30  tháng 9  năm 2016
Chịu trách nhiệm chính:  TS. Huỳnh Kỳ Hạnh.
Địa chỉ: Khu liên cơ 1, Nha Trang, Khánh Hòa;    Điện thoại: 84 258 3824676;  Fax: 84 258 3824676;   Email: skhcn@khanhhoa.gov.vn.