Quảng cáoLượt truy cập
Thông báo chuẩn bị nghiệm thu đề án: Chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025

1. Tên nhiệm vụ: Chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025.

2. Mã số nhiệm vụ (nếu có): ĐA-2017-599-ĐL

3. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Sở Lao động Thương binh và Xã hội Khánh Hòa


 

 

4. Chủ nhiệm nhiệm vụ:

Họ và tên: Nguyễn Thị Lan Hương

    Trình độ học vấn: PGS.TS

    Chức vụ: Nghiên cứu viên chính - Viện Khoa học Lao động Xã hội

    Điện thoại: 0913383942

    E-mail: nguyenlanhuong1060@yahoo.com

 

 
5. Tổng kinh phí thực hiện (triệu đồng): 682.189.000 đồng (Sáu trăm tám mươi hai triệu một trăm tám mươi chín nghìn đồng)

    Trong đó, từ ngân sách Nhà nước (triệu đồng): 682.189.000 đồng

6. Thời gian thực hiện (theo hợp đồng): 10 tháng, bắt đầu từ tháng 10 tháng; từ tháng 6 năm 2017 đến tháng 4 năm 2018.

     Thời gian gia hạn (nếu có): 2 tháng; đến tháng 6/2018

7. Danh sách cá nhân tham gia nhiệm vụ (ghi họ tên, chức danh khoa học và học vị, đơn vị công tác):

                1. PGS.TS. Nguyễn Thị Lan Hương

                2. ThS. Nguyễn Huyền Lê

                3. TS. Đào Quang Vinh

                4. TS. Lê Hữu Thọ

                5. TS. Trần Sỹ Luận

                6. ThS. Nguyễn Hoàng Nguyên

                7. ThS.Trần Thị Diệu

                8. CN. Văn Đình Tri

                9.CN. Nguyễn Thành Sơn

                10. ThS. Trần Thị Ngọc Thùy

8. Hội đồng KH&CN cấp tỉnh đánh giá nghiệm thu kết quả nhiệm vụ dự kiến họp ngày 04/01/2019 tại Hội trường tầng 4, Sở KH&CN Khánh Hòa

9. Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ:

9.1. Số lượng, khối lượng sản phẩm:  Hoàn thành đầy đủ sản phẩm so với yêu cầu của Hợp đồng số 607/HĐ-SKHCN ngày 01 tháng 6 năm 2017 đã ký với Sở KH&CN.

9.2. Chất lượng sản phẩm:

      Chất lượng sản phẩm đạt yêu cầu.

9.3. Chủng loại sản phẩm:

      Đầy đủ chủng loại theo đề cương được duyệt

9.4. Báo cáo tổng hợp kết quả: Đạt

9.5. Những đóng góp mới của đề án:

      - Đề án đã có những tổng quan khách quan, toàn diện đã kế thừa những bài học thành công cũng như các khó khăn trong việc hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất của quốc tế cũng như trong nước; các số liệu đảm bảo trung thực, rõ ràng.

      - Đưa ra các cơ sở lý luận về chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất. Đây là cơ sở để các ngành nghiên cứu, đề xuất chính sách phù hợp, hài hòa lợi ích nhằm đảm bảo an sinh xã hội trong tiến trình phát triển của Khánh Hòa.

       - Đánh giá được thực trạng và phân tích những bất cập trong chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm của tỉnh Khánh Hòa trong giai đoạn 2010 – 2016, dự báo được quy mô và nhu cầu của người lao động bị thu hồi đất đến năm 2025. Đề xuất các phương án đảm bảo sinh kế bền vững cho người lao động bị thu hồi đất, đảm bảo an sinh xã hội, giải quyết tốt các mâu thuẫn, hạn chế khiếu nại trong quá trình thu hồi đất, đảm bảo an ninh chính trị góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển KT-XH của tỉnh.

9.6. Về tiến độ thực hiện

Nộp hồ sơ và sản phẩm đề tài về Sở KH&CN trễ hạn 06 tháng.                                                            

10. Kết quả đánh giá xếp loại nhiệm vụ  (ở Hội đồng đánh giá cấp cơ sở): Đạt

K.Dàn


Bài viết khác
Thông báo chuẩn bị nghiệm thu đề tài: Hoàn thiện quy trình tách chiết và xây dựng mô hình thiết bị sản xuất thử nghiệm lutein và chế phẩm lutein từ hoa cúc vạn thọ Tagetes erecta L
Các Văn bản mới liên quan đến Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 12/2018 + 01/2019
Thông tư quy định chế độ báo cáo thống kê ngành khoa học công nghệ
Hội nghị công chức, viên chức, người lao động Sở Khoa học và Công nghệ năm 2018
Lễ Trao giải Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học năm 2018, 2019
Nghiệm thu đề án “Nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an ninh, trật tự, góp phần phát triển du lịch bền vững tỉnh Khánh Hòa”
Báo cáo đánh giá thực hiện chính sách tiền lương trong lĩnh vực KH&CN
Khai mạc cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh học sinh trung học năm học 2018-2019
Quy định mức hỗ trợ nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở, nội dung và định mức kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước
Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KH&CN năm 2019
Thông báo chuẩn bị nghiệm thu đề tài: Thực trạng liên kết giữa doanh nghiệp với nông dân tại Khánh Hòa trong thời gian qua
Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KH&CN năm 2018 (lần 2)
Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2019
Thông báo chuẩn bị nghiệm thu đề tài: Nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an ninh, trật tự, góp phần phát triển du lịch bền vững tỉnh Khánh Hòa
Tập huấn nghiệp vụ thông tin, thống kê KH&CN và giao dịch thông tin công nghệ
Thông báo về việc hướng dẫn, tư vấn cho các tổ chức, cá nhân tham dự Cuộc thi Sáng chế 2018 tại Nha Trang
Báo cáo thực trạng tiến hành công việc bức xạ năm 2018
Thông báo chuẩn bị nghiệm thu đề tài “Ứng dụng huyết tương giàu tiểu cầu trong điều trị viêm gân mỏm trên lồi cầu ngoài xương cánh tay mạn tính”
Danh mục văn bản liên quan đến TC-ĐL-CL tháng 8 - 10/2018
Tình hình, kết quả cải cách hành chính quý III/2018 của tỉnh Khánh Hòa
Liên kết

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH KHÁNH HÒA
Giấy phép số: 14/GP-STTTT, ngày  30  tháng 9  năm 2016
Chịu trách nhiệm chính:  TS. Huỳnh Kỳ Hạnh.
Địa chỉ: Khu liên cơ 1, Nha Trang, Khánh Hòa;    Điện thoại: 84 258 3824676;  Fax: 84 258 3824676;   Email: skhcn@khanhhoa.gov.vn.