Quảng cáoLượt truy cập
Thông báo chuẩn bị nghiệm thu đề tài: Thực trạng liên kết giữa doanh nghiệp với nông dân tại Khánh Hòa trong thời gian qua

1. Tên nhiệm vụ: Thực trạng liên kết giữa doanh nghiệp với nông dân tại Khánh Hòa trong thời gian qua

2. Mã số nhiệm vụ (nếu có): ĐT-2017-50201-CT

3. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Kinh tế Việt Nam

 

4. Chủ nhiệm nhiệm vụ:

    Họ và tên:   Đào Thị Hoàng Mai

    Trình độ học vấn: TS

    Chức vụ: Trưởng phòng

    Điện thoại: 0912034733

 

 

 

 

5. Tổng kinh phí thực hiện (triệu đồng): 649.954.000 đồng

    Trong đó, từ ngân sách Nhà nước (triệu đồng): 649.954.000 đồng

6. Thời gian thực hiện (theo hợp đồng): 12 tháng, bắt đầu từ tháng 9/2017 kết thúc vào tháng 9/2018;

     Thời gian gia hạn (nếu có):

7. Danh sách cá nhân tham gia nhiệm vụ (ghi họ tên, chức danh khoa học và học vị, đơn vị công tác):

                1. TS. Đào Thị Hoàng Mai

                2. PGS.TS. Trần Đình Thiên

                3. TS. Phí Vĩnh Tường

                4. TS. Lê Văn Hùng

                5. ThS. Nguyễn Việt Anh

                6. ThS. Tạ Phúc Đường

                7. ThS. Vũ Ngọc Quyên

                8. ThS. Ma Ngọc Ngà

                9.ThS. Nguyễn Ánh Tuyết

              10. ThS. Trần Đình Nuôi

8. Hội đồng KH&CN cấp tỉnh đánh giá nghiệm thu kết quả nhiệm vụ dự kiến họp ngày 08/01/2019 tại Hội trường tầng 4, Sở KH&CN Khánh Hòa

9. Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ:

9.1. Số lượng, khối lượng sản phẩm: Hoàn thành đầy đủ sản phẩm so với yêu cầu của Hợp đồng số 956/HĐ-SKHCN ngày 01 tháng 9 năm 2017 đã ký với Sở KH&CN.

9.2. Chất lượng sản phẩm:

      Chất lượng sản phẩm đạt yêu cầu.

9.3. Chủng loại sản phẩm:

      Đầy đủ chủng loại theo đề cương được duyệt

9.4. Báo cáo tổng hợp kết quả: Đạt

9.5. Những đóng góp mới của đề tài:

      Đối với địa phương:

- Đối với các cấp chính quyền: đề tài giúp các sở, ban ngành có cơ sở lý luận và thực tiễn để đưa ra những cơ chế chính sách phối hợp về định hướng phát triển các chuỗi/ngành sản phẩm mà Khánh Hòa có lợi thế một cách hiệu quả.

- Đối với người nông dân:

Giúp người nông dân khả năng kết nối thị trường thông qua doanh nghiệp và tăng hiệu quả/năng suất sản xuất từ đó cải thiện thu nhập để giảm nghèo ở khu vực nông thôn.

Giúp nông dân nâng cao năng lực, có khả năng liên kết, tổ chức sản xuất theo hướng hàng hóa từ đó tạo ra việc làm bền vững cho nông dân.

Giúp doanh nghiệp có nguồn đầu vào ổn định thông qua vùng sản xuất/cung cấp nguyên liệu, đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn, các chứng chỉ VietGap, GlobalGap.

Đề xuất xây dựng thương hiệu cho một số sản phẩm chủ lực của địa phương.

9.6. Về tiến độ thực hiện

Nộp hồ sơ và sản phẩm đề tài về Sở KH&CN trễ hạn 01 tháng

10. Kết quả đánh giá xếp loại nhiệm vụ  (ở Hội đồng đánh giá cấp cơ sở): Đạt

K.Dàn


Bài viết khác
Các Văn bản mới liên quan đến Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 12/2018 + 01/2019
Thông tư quy định chế độ báo cáo thống kê ngành khoa học công nghệ
Hội nghị công chức, viên chức, người lao động Sở Khoa học và Công nghệ năm 2018
Lễ Trao giải Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học năm 2018, 2019
Nghiệm thu đề án “Nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an ninh, trật tự, góp phần phát triển du lịch bền vững tỉnh Khánh Hòa”
Báo cáo đánh giá thực hiện chính sách tiền lương trong lĩnh vực KH&CN
Khai mạc cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh học sinh trung học năm học 2018-2019
Quy định mức hỗ trợ nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở, nội dung và định mức kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước
Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KH&CN năm 2019
Thông báo chuẩn bị nghiệm thu đề án: Chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025
Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KH&CN năm 2018 (lần 2)
Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2019
Thông báo chuẩn bị nghiệm thu đề tài: Nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an ninh, trật tự, góp phần phát triển du lịch bền vững tỉnh Khánh Hòa
Tập huấn nghiệp vụ thông tin, thống kê KH&CN và giao dịch thông tin công nghệ
Thông báo về việc hướng dẫn, tư vấn cho các tổ chức, cá nhân tham dự Cuộc thi Sáng chế 2018 tại Nha Trang
Báo cáo thực trạng tiến hành công việc bức xạ năm 2018
Thông báo chuẩn bị nghiệm thu đề tài “Ứng dụng huyết tương giàu tiểu cầu trong điều trị viêm gân mỏm trên lồi cầu ngoài xương cánh tay mạn tính”
Danh mục văn bản liên quan đến TC-ĐL-CL tháng 8 - 10/2018
Tình hình, kết quả cải cách hành chính quý III/2018 của tỉnh Khánh Hòa
Tập huấn tuyên truyền kết quả đề tài khoa học “Hôn nhân và gia đình của dân tộc Raglai ở Khánh Hòa”
Liên kết

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH KHÁNH HÒA
Giấy phép số: 14/GP-STTTT, ngày  30  tháng 9  năm 2016
Chịu trách nhiệm chính:  TS. Huỳnh Kỳ Hạnh.
Địa chỉ: Khu liên cơ 1, Nha Trang, Khánh Hòa;    Điện thoại: 84 258 3824676;  Fax: 84 258 3824676;   Email: skhcn@khanhhoa.gov.vn.