Quảng cáoLượt truy cập
Thông báo chuẩn bị nghiệm thu đề tài: Nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an ninh, trật tự, góp phần phát triển du lịch bền vững tỉnh Khánh Hòa

1. Tên nhiệm vụ: Nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an ninh, trật tự, góp phần phát triển du lịch bền vững tỉnh Khánh Hòa

2. Mã số nhiệm vụ (nếu có): ĐA-2017-50401-ĐL

3. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Công an tỉnh Khánh Hòa

 

4. Chủ nhiệm nhiệm vụ:

Họ và tên: Hồ Anh Quý

    Trình độ học vấn:

    Chức vụ: Phó Giám đốc

    Điện thoại: 0983317999

    E-mail: quyc37@yahoo.com

  Họ và tên: Lê Văn Minh Hoàng

    Trình độ học vấn: Tiến sĩ

    Chức vụ: Phó Trưởng khoa, Đại học An ninh nhân dân.

    Điện thoại: 0983931323

    E-mail:

 
5. Tổng kinh phí thực hiện (triệu đồng): 885.143.000 đồng

    Trong đó, từ ngân sách Nhà nước (triệu đồng): 885.143.000 đồng

6. Thời gian thực hiện (theo hợp đồng): 12 tháng, bắt đầu từ tháng 7/2017 kết thúc vào tháng 7/2018;

     Thời gian gia hạn (nếu có): 2 tháng; đến tháng 9/2018

7. Danh sách cá nhân tham gia nhiệm vụ (ghi họ tên, chức danh khoa học và học vị, đơn vị công tác):

                  1. Hồ Anh Quý

                2. Lê Văn Minh Hoàng

                3. Nguyễn Minh Cường

                4. Phạm Hùng Mạnh

                5. Đỗ Bảo Liêm

                6. Nguyễn Trần Hiếu

                7. Đoàn Văn Báu

                8.Hoàng Văn Khang

                9. Chu Đức Ngọc    

8. Hội đồng KH&CN cấp tỉnh đánh giá nghiệm thu kết quả nhiệm vụ dự kiến họp ngày 15/12/2018 tại Hội trường tầng 4, Sở KH&CN Khánh Hòa

9. Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ:

9.1. Số lượng, khối lượng sản phẩm:  Hoàn thành đầy đủ sản phẩm so với yêu cầu của Hợp đồng số 781/HĐ-SKHCN ngày 13 tháng 7 năm 2017 đã ký với Sở KH&CN.

9.2. Chất lượng sản phẩm:

      Chất lượng sản phẩm đạt yêu cầu.

9.3. Chủng loại sản phẩm:

      Đầy đủ chủng loại theo đề cương được duyệt

9.4. Báo cáo tổng hợp kết quả: Đạt

9.5. Những đóng góp mới của đề tài:

      - Kết quả nghiên cứu của đề án sẽ là cơ sở khoa học cho Tỉnh ủy, UBND và các cơ quan chức năng của tỉnh Khánh Hòa xây dựng và hoàn thiện chủ trương, chính sách, pháp luật về đảm bảo an ninh, trật tự, góp phần phát triển du lịch bền vững; là cơ sở khoa học giúp Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, hoạch định công tác đảm bảo an ninh, trật tự, góp phần phát triển du lịch bền vững tỉnh Khánh Hòa thời gian tới. Đồng thời, góp phần thống nhất và nâng cao nhận thức cho các cơ quan hữu quan, cán bộ thực tiễn về công tác đảm bảo an ninh, trật tự, góp phần phát triển du lịch bền vững tỉnh Khánh Hòa;

- Tạo tiền đề thuận lợi cho việc hoàn thiện lý luận, đồng thời mở ra các hướng nghiên cứu mới, cũng như phục vụ đắc lực cho việc giáo dục – đào tạo và công tác chiến đấu của lực lượng Công an.

9.6. Về tiến độ thực hiện

Nộp hồ sơ và sản phẩm đề tài về Sở KH&CN đúng hạn.                                                              

10. Kết quả đánh giá xếp loại nhiệm vụ  (ở Hội đồng đánh giá cấp cơ sở): Đạt

K.DànBài viết khác
Lễ Trao giải Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học năm 2018, 2019
Nghiệm thu đề án “Nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an ninh, trật tự, góp phần phát triển du lịch bền vững tỉnh Khánh Hòa”
Báo cáo đánh giá thực hiện chính sách tiền lương trong lĩnh vực KH&CN
Khai mạc cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh học sinh trung học năm học 2018-2019
Quy định mức hỗ trợ nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở, nội dung và định mức kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước
Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KH&CN năm 2019
Thông báo chuẩn bị nghiệm thu đề án: Chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025
Thông báo chuẩn bị nghiệm thu đề tài: Thực trạng liên kết giữa doanh nghiệp với nông dân tại Khánh Hòa trong thời gian qua
Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KH&CN năm 2018 (lần 2)
Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2019
Tập huấn nghiệp vụ thông tin, thống kê KH&CN và giao dịch thông tin công nghệ
Thông báo về việc hướng dẫn, tư vấn cho các tổ chức, cá nhân tham dự Cuộc thi Sáng chế 2018 tại Nha Trang
Báo cáo thực trạng tiến hành công việc bức xạ năm 2018
Thông báo chuẩn bị nghiệm thu đề tài “Ứng dụng huyết tương giàu tiểu cầu trong điều trị viêm gân mỏm trên lồi cầu ngoài xương cánh tay mạn tính”
Danh mục văn bản liên quan đến TC-ĐL-CL tháng 8 - 10/2018
Tình hình, kết quả cải cách hành chính quý III/2018 của tỉnh Khánh Hòa
Tập huấn tuyên truyền kết quả đề tài khoa học “Hôn nhân và gia đình của dân tộc Raglai ở Khánh Hòa”
Thông báo chuẩn bị nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu đề xuất một số khu vực có thể phục hồi và tái tạo hệ sinh thái rạn san hô phục vụ du lịch sinh thái biển ở Khánh Hòa”
Nghiên cứu hoàn thiện quy trình canh tác, bảo quản 03 giống xoài: cát Hòa Lộc, Úc, Canh Nông tại huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa
Nghiệm thu Dự án xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Hoa Cúc Ninh Giang”
Liên kết

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH KHÁNH HÒA
Giấy phép số: 14/GP-STTTT, ngày  30  tháng 9  năm 2016
Chịu trách nhiệm chính:  TS. Huỳnh Kỳ Hạnh.
Địa chỉ: Khu liên cơ 1, Nha Trang, Khánh Hòa;    Điện thoại: 84 258 3824676;  Fax: 84 258 3824676;   Email: skhcn@khanhhoa.gov.vn.