Quảng cáo

Lượt truy cập
Thông báo chuẩn bị nghiệm thu đề tài “Ứng dụng huyết tương giàu tiểu cầu trong điều trị viêm gân mỏm trên lồi cầu ngoài xương cánh tay mạn tính”

1. Tên nhiệm vụ: Ứng dụng huyết tương giàu tiểu cầu trong điều trị viêm gân mỏm trên lồi cầu ngoài xương cánh tay mạn tính

2. Mã số nhiệm vụ (nếu có):  ĐT-2016-30210-ĐL

3. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Bệnh viện Đa khoa  tỉnh Khánh Hòa

 

4. Chủ nhiệm nhiệm vụ:

   Họ và tên: Nguyễn Thị Phương Mai

    Trình độ học vấn: BSCKII

    Chức vụ: Phó Giám đốc

    Điện thoại: 0907782337

    E-mail: phuongmaikh@gmail.com

 

 

 

 

5. Tổng kinh phí thực hiện (triệu đồng): 571.919.000 đồng  (Năm trăm bảy mươi mốt triệu chín trăm mười chín nghìn đồng)

    Trong đó, từ ngân sách Nhà nước (triệu đồng): 571.919.000 đồng  (Năm trăm bảy mươi mốt triệu chín trăm mười chín nghìn đồng)

6. Thời gian thực hiện (theo hợp đồng): 24 tháng, bắt đầu từ tháng 9/2016 kết thúc: tháng 9/2018;

     Thời gian gia hạn (nếu có):

7. Danh sách cá nhân tham gia nhiệm vụ (ghi họ tên, chức danh khoa học và học vị, đơn vị công tác):

                1. BSCKII. Nguyễn Thị Phương Mai

                2. ThS.BS. Võ Thị Hồng Hà

                3. BSCKII. Phan Hữu Chính

                4. BSCKI. Đặng Thị Thanh Dung

                5.BSCKI. Phan Vương Huy Đổng

                6. BS. Tô Minh Châu

                7. ThS. Lâm Chi Cường

                8. CNXN. Hồ Thị Bích Hằng

8. Hội đồng KH&CN cấp tỉnh đánh giá nghiệm thu kết quả nhiệm vụ dự kiến họp ngày 16/11/2018 tại Hội trường tầng 4, Sở KH&CN Khánh Hòa

9. Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ:

9.1. Số lượng, khối lượng sản phẩm:

       So với yêu cầu của Hợp đồng số 939/HĐ-SKHCN ngày 15 tháng 9 năm 2016 đã ký với Sở KH&CN, sản phẩm đề tài đầy đủ.

9.2. Chất lượng sản phẩm:

      Chất lượng sản phẩm đạt yêu cầu theo đề cương được duyệt

9.3. Chủng loại sản phẩm:

       Đầy đủ theo đề cương được duyệt

9.4  Những đóng góp mới của nhiệm vụ KH&CN:

     Nghiên cứu là một phương pháp ứng dụng mới tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa trong điều trị viêm gân mỏm trên lồi cầu ngoài xương cánh tay mạn tính. Kết quả nghiên cứu đã chứng minh được hiệu quả và tính an toàn của huyết tương giàu tiểu cầu, xây dựng phác đồ điều trị huyết tương giàu tiểu cầu trong điều trị viêm gân mỏm trên lồi cầu ngoài xương cánh tay mạn tính. Kết quả nghiên cứu còn là tiền đề cho các ứng dụng tiếp theo của huyết tương giàu tiểu cầu trên các bệnh lý xương khớp khác và mở rộng cho những nghiên cứu xa hơn trong tương lai.

9.5. Hiệu quả kinh tế-xã hội, môi trường:

Các kỹ thuật mới sẽ được chuyển giao và ứng dụng cho các cơ sở điều trị trong địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Qua đó, người dân Khánh Hòa được sử dụng một phương pháp điều trị mới hiệu quả ngay tại địa bàn tỉnh, giúp giảm chi phí điều trị của gia đình và giảm các chi phí hỗ trợ ngành y tế nói riêng và giảm gánh nặng về kinh tế cho xã hội nói chung.

9.6. Về tiến độ thực hiện

      Nộp hồ sơ và sản phẩm đề tài về Sở KH&CN trễ hạn 01 tháng                       

10. Kết quả đánh giá xếp loại nhiệm vụ  (ở Hội đồng đánh giá cấp cơ sở): ĐẠT

K.Dàn


Bài viết khác
Quy định mức hỗ trợ nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở, nội dung và định mức kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước
Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KH&CN năm 2019
Thông báo chuẩn bị nghiệm thu đề án: Chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025
Thông báo chuẩn bị nghiệm thu đề tài: Thực trạng liên kết giữa doanh nghiệp với nông dân tại Khánh Hòa trong thời gian qua
Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KH&CN năm 2018 (lần 2)
Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2019
Thông báo chuẩn bị nghiệm thu đề tài: Nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an ninh, trật tự, góp phần phát triển du lịch bền vững tỉnh Khánh Hòa
Tập huấn nghiệp vụ thông tin, thống kê KH&CN và giao dịch thông tin công nghệ
Thông báo về việc hướng dẫn, tư vấn cho các tổ chức, cá nhân tham dự Cuộc thi Sáng chế 2018 tại Nha Trang
Báo cáo thực trạng tiến hành công việc bức xạ năm 2018
Danh mục văn bản liên quan đến TC-ĐL-CL tháng 8 - 10/2018
Tình hình, kết quả cải cách hành chính quý III/2018 của tỉnh Khánh Hòa
Tập huấn tuyên truyền kết quả đề tài khoa học “Hôn nhân và gia đình của dân tộc Raglai ở Khánh Hòa”
Thông báo chuẩn bị nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu đề xuất một số khu vực có thể phục hồi và tái tạo hệ sinh thái rạn san hô phục vụ du lịch sinh thái biển ở Khánh Hòa”
Nghiên cứu hoàn thiện quy trình canh tác, bảo quản 03 giống xoài: cát Hòa Lộc, Úc, Canh Nông tại huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa
Nghiệm thu Dự án xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Hoa Cúc Ninh Giang”
UBND tỉnh ban hành Quy chế sử dụng Biểu trưng (logo) tỉnh Khánh Hòa và Biều trưng (logo) Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa
Ngày Tiêu chuẩn Thế giới 14/10/2018 “Tiêu chuẩn và Cách mạng công nghiệp lần thứ tư - Standards and The fourth industrial revolution”
Thông báo về Cuộc thi sáng chế năm 2018
Tập huấn sử dụng hệ thống phần mềm một cửa của Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa
Liên kết

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH KHÁNH HÒA
Giấy phép số: 14/GP-STTTT, ngày  30  tháng 9  năm 2016
Chịu trách nhiệm chính:  TS. Huỳnh Kỳ Hạnh.
Địa chỉ: Khu liên cơ 1, Nha Trang, Khánh Hòa;    Điện thoại: 84 258 3824676;  Fax: 84 258 3824676;   Email: skhcn@khanhhoa.gov.vn.