Quảng cáoLượt truy cập
Danh mục văn bản liên quan đến TC-ĐL-CL tháng 8 - 10/2018

TT

Tên văn bản

Ngày có  hiệu lực

Tháng 8 năm 2018

1               

Thông tư số 19/2018/TT-BYT ngày 30/8/2018 của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục thuốc thiết yếu

15/10/2018

2               

Thông tư số 10/2018/TT-BNNPTNT ngày 14/8/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN01-187:2018/BNNPTNT – Thuốc thú y – Yêu cầu chung

14/02/2019

Tháng 9 năm 2018

3               

Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm

20/10/2018

4               

Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số

15/11/2018

5               

Thông tư số 08/2018/TT-BTNMT ngày 14/9/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Môi trường (QCVN 31:2018/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu sắt, thép nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất; QCVN 32:2018/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu nhựa nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất; QCVN 33:2018/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu giấy nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất)

29/10/2018

6               

Thông tư số 09/2018/TT-BTNMT ngày 14/9/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Môi trường (QCVN 65:2018/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu thủy tinh nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất; QCVN 66:2018/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu kim loại màu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất; QCVN 67:2018/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu xỉ hạt lò cao nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất)

29/10/2018

7               

Thông tư số 23/2018/TT-BTNMT ngày 14/9/2018 của Bộ Y tế quy định việc thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế

01/11/2018

8               

Thông tư số 21/2018/TT-BYT ngày 12/09/2018 của Bộ Y tế quy định việc đăng ký lưu hành thuốc cổ truyền, dược liệu

28/10/2018

9               

Thông tư 13/2018/TT-BKHCN ngày 05/9/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT ngày 09/6/2014 về bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế

01/11/2018

Tháng 10 năm 2018

/

10               

Nghị định số 139/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới

01/01/2019

11               

Nghị định số 136/2018/NĐ-CP ngày 05/10/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên môi trường

05/10/2018

12               

Nghị định số 147/2018/NĐ-CP ngày 24/10/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hành hải

24/10/2018

13               

Nghị định số 142/2018/NĐ-CP ngày 09/10/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch

09/10/2018

14               

Thông tư số 36/2018/TT-BCT ngày 16/10/2018 của Bộ Công Thương về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực

06/12/2018

15               

Thông tư số 14/2018/TT-BTP ngày 16/10/2018 của Bộ Tư pháp về việc ban hành quy tắc đạo đức nghề nghiệp đấu giá viên

12/12/2018

16               

Thông tư số 11/2018/TT-BTTTT ngày 15/10/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố chi tiết danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu kèm theo mã số HS

30/11/2018

17               

Thông tư số 13/2018/TT-BTTTT ngày 15/10/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định danh mục sản phẩm an toàn thông tin mạng nhập khẩu theo giấy phép  và trình tự, thủ tục và hồ sơ cấp phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng

01/12/2018

18               

Thông tư số 15/2018/TT-BTTTT ngày 12/10/2018 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thang máy gia đình

01/3/2019

19               

Thông tư số 34/2018/TT-BCT ngày 11/10/2018 của Bộ Công Thương quy định về việc nghiệm thu, kiểm tra khối lượng đất đá bóc trong khai thác than bằng phương pháp lộ nhiên

26/11/2018

20               

Thông tư số 33/2018/TT-BCA ngày 10/10/2018 của Bộ Công an về việc sửa đổi một số điều của Thông tư số 61/2015/TT-BCA ngày 16/11/2015 quy định về mẫu thẻ căn cước công dân

10/10/2018

21               

Thông tư số 13/2018/TT-BNNPTNT ngày 08/10/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 03/2018/TT-BNNPTNT ngày 09/2/2018 về việc ban hành danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam

22/11/2018

22               

Thông tư số 30/2018/TT-BCT ngày 01/10/2018 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 107/2018/NĐ-CP ngày 15/8/2018 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo

15/11/2018

TĐCBài viết khác
Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KH&CN năm 2019
Thông báo chuẩn bị nghiệm thu đề án: Chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025
Thông báo chuẩn bị nghiệm thu đề tài: Thực trạng liên kết giữa doanh nghiệp với nông dân tại Khánh Hòa trong thời gian qua
Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KH&CN năm 2018 (lần 2)
Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2019
Thông báo chuẩn bị nghiệm thu đề tài: Nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an ninh, trật tự, góp phần phát triển du lịch bền vững tỉnh Khánh Hòa
Tập huấn nghiệp vụ thông tin, thống kê KH&CN và giao dịch thông tin công nghệ
Thông báo về việc hướng dẫn, tư vấn cho các tổ chức, cá nhân tham dự Cuộc thi Sáng chế 2018 tại Nha Trang
Báo cáo thực trạng tiến hành công việc bức xạ năm 2018
Thông báo chuẩn bị nghiệm thu đề tài “Ứng dụng huyết tương giàu tiểu cầu trong điều trị viêm gân mỏm trên lồi cầu ngoài xương cánh tay mạn tính”
Tình hình, kết quả cải cách hành chính quý III/2018 của tỉnh Khánh Hòa
Tập huấn tuyên truyền kết quả đề tài khoa học “Hôn nhân và gia đình của dân tộc Raglai ở Khánh Hòa”
Thông báo chuẩn bị nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu đề xuất một số khu vực có thể phục hồi và tái tạo hệ sinh thái rạn san hô phục vụ du lịch sinh thái biển ở Khánh Hòa”
Nghiên cứu hoàn thiện quy trình canh tác, bảo quản 03 giống xoài: cát Hòa Lộc, Úc, Canh Nông tại huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa
Nghiệm thu Dự án xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Hoa Cúc Ninh Giang”
UBND tỉnh ban hành Quy chế sử dụng Biểu trưng (logo) tỉnh Khánh Hòa và Biều trưng (logo) Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa
Ngày Tiêu chuẩn Thế giới 14/10/2018 “Tiêu chuẩn và Cách mạng công nghiệp lần thứ tư - Standards and The fourth industrial revolution”
Thông báo về Cuộc thi sáng chế năm 2018
Tập huấn sử dụng hệ thống phần mềm một cửa của Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa
Tuyên truyền kết quả “Ứng dụng công nghệ plasma trong Nuôi trồng – Chế biến - Bảo quản Nông – Thủy sản”
Liên kết

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH KHÁNH HÒA
Giấy phép số: 14/GP-STTTT, ngày  30  tháng 9  năm 2016
Chịu trách nhiệm chính:  TS. Huỳnh Kỳ Hạnh.
Địa chỉ: Khu liên cơ 1, Nha Trang, Khánh Hòa;    Điện thoại: 84 258 3824676;  Fax: 84 258 3824676;   Email: skhcn@khanhhoa.gov.vn.