Quảng cáo

Lượt truy cập
Tập huấn sử dụng hệ thống phần mềm một cửa của Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa

Ngày 10/9/2018, Sở Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa đã tổ chức lớp tập huấn sử dụng hệ thống phần mềm một cửa - Giải pháp kiến trúc mới của Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa cho lãnh đạo, cán bộ, công chức Sở Khoa học và Công nghệ tham gia trực tiếp trong việc xử lý hồ sơ thủ tục hành chính trên phần mềm này và một số cá nhân, tổ chức có liên quan.

Lớp tập huấn đã hướng dẫn cán bộ, công chức Sở thực hiện sử dụng phần mềm mới tại địa chỉ truy cập hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn, cung cấp tài khoản cá nhân của cán bộ, công chức cũng như hướng dẫn quy trình cho từng vị trí cá nhân cụ thể tham gia giải quyết thủ tục hành chính thuộc quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ;

Qua tập huấn, đã giới thiệu một số đặc tính mới của hệ thống và hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc của cán bộ, công chức trong việc sử dụng hệ thống phần mềm một cửa - Giải pháp kiến trúc mới./.

C.Nhung


Liên kết

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH KHÁNH HÒA
Giấy phép số: 14/GP-STTTT, ngày  30  tháng 9  năm 2016
Chịu trách nhiệm chính:  TS. Huỳnh Kỳ Hạnh.
Địa chỉ: Khu liên cơ 1, Nha Trang, Khánh Hòa;    Điện thoại: 84 258 3824676;  Fax: 84 258 3824676;   Email: skhcn@khanhhoa.gov.vn.