Quảng cáo
Lượt truy cập
Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2288/QĐ-UBND ngày 10/8/2018 về việc ban hành danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ. Theo đó, một số thủ tục đã được giảm thời hạn giải quyết, cũng như một số thủ tục thuộc lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ, an toàn bức xạ hạt nhân đã được bãi bỏ.

       *Xem chi tiết Quyết định và Danh mục thủ tục hành chính tại đây.

HHBài viết khác
Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Sở Khoa học và Công nghệ công bố danh mục thủ tục hành chính mức độ 3,4
Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2018, triển khai kế hoạch cải cách hành chính năm 2019
Quyết định Giao chỉ tiêu hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 cho các sở, ngành, địa phương năm 2019
Tình hình, kết quả cải cách hành chính quý I/2019 của tỉnh Khánh Hoà
Tổng kết công tác cải cách hành chính tỉnh Khánh Hoà năm 2018
Quyết định ban hành kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Khánh Hoà năm 2019
Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019
Khánh Hòa: công bố chỉ số và xếp hạng kết quả cải cách hành chính năm 2018
Tình hình, kết quả cải cách hành chính quý III/2018 của tỉnh Khánh Hòa
Cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa
Công bố danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Khánh Hòa:công bố danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và giải quyết mức độ 3,4 của các sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh
Giao chỉ tiêu hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3,4 cho các sở, ngành, địa phương năm 2018
Tình hình, kết quả cải cách hành chính quý I năm 2018 của tỉnh Khánh Hoà
Thực hiện ý kiến kết luận của Phó thủ tướng trường trực Chính phủ tại cuộc họp trực tuyến tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2017
Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
Phê duyệt và công bố chỉ số và xếp hạng kết quả cải cách hành chính năm 2017
Kế hoạch cải cách hành chính Sở Khoa học và Công nghệ năm 2018
Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Liên kết

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH KHÁNH HÒA
Giấy phép số: 14/GP-STTTT, ngày  30  tháng 9  năm 2016
Chịu trách nhiệm chính:  TS. Huỳnh Kỳ Hạnh.
Địa chỉ: Khu liên cơ 1, Nha Trang, Khánh Hòa;    Điện thoại: 84 258 3824676;  Fax: 84 258 3824676;   Email: skhcn@khanhhoa.gov.vn.