Quảng cáo

Lượt truy cập
Thông báo thi tuyển chức danh cấp Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2018

Thực hiện Kế hoạch số 1009/KH-SKHCN ngày 11/09/2018 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc tổ chức thí điểm thi tuyển chức danh Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2018; Sở Khoa học và Công nghệ thông báo tổ chức thi tuyển chức danh Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở như sau:

I. CHỨC DANH THI TUYỂN

Vị trí chức danh: Phó Chi cục Trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng-Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Khánh Hòa.

II. ĐỐI TƯỢNG THI TUYỂN

1.Đối tượng đăng ký tham gia thi tuyển:

a) Đối với công chức, viên chức đang công tác tại Sở Khoa học và Công nghệ và các đơn vị thuộc Sở Khoa học và Công nghệ:

- Công chức, viên chức đang giữ chức vụ Phó Trưởng phòng và tương đương và có trong nguồn quy hoạch vào chức danh Trưởng phòng và tương đương.

 - Công chức, viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm và có trong nguồn quy hoạch chức danh trưởng phòng và tương đương.

b) Đối với công chức, viên chức không công tác tại Sở Khoa học và Công nghệ và các đơn vị thuộc Sở Khoa học và Công nghệ:

- Công chức, viên chức đang giữ chức vụ Phó Trưởng phòng và tương đương đang làm công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực khoa học và công nghệ và có trong nguồn quy hoạch vào chức danh Trưởng phòng và tương đương.

2. Đối tượng được đề cử tham gia thi tuyển:

 Công chức, viên chức đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện thi tuyển nhưng không nằm trong quy hoạch chức danh Trưởng phòng và tương đương (bao gồm cả trường hợp không công tác tại Sở Khoa học và Công nghệ và có thể chưa là đảng viên) nếu được tập thể lãnh đạo và cấp ủy nơi công chức, viên chức đang công tác đồng ý đề cử cho tham gia thi tuyển bằng văn bản.

(Ghi chú: Nếu công chức, viên chức đang giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý được đề cử thi tuyển: thì chỉ được thi tuyển ở vị trí lãnh đạo, quản lý cao hơn so với chức vụ hiện giữ, cụ thể: Phó trưởng phòng và tương đương có thể được đề cử thi tuyển chức danh Phó Chi cục Trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng theo kế hoạch này).

III. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN, HỒ SƠ DỰ TUYỂN

Điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển:

Ứng viên dự tuyển phải đáp ứng, đảm bảo tiêu chuẩn chung của cán bộ quy định tại Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban chấp hành Trung ương (khóa VIII) và đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn sau:

a) Điều kiện chung:

- Là công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có phẩm chất đạo đức tốt; chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước;

- Có hồ sơ lý lịch cá nhân đầy đủ, rõ ràng, đảm bảo về tiêu chuẩn chính trị (lịch sử chính trị và chính trị hiện nay) được cơ quan chức năng có thẩm quyền xác nhận;

- Trong độ tuổi bổ nhiệm theo quy định (dưới 55 tuổi đối với nam, dưới 50 tuổi đối với nữ);

- Không trong thời gian thi hành kỷ luật, truy cứu trách nhiệm hình sự, không trong thời gian bị cấm đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý theo quy định của pháp luật;

- Đang giữ ngạch chuyên viên và tương đương trở lên; Trong thời gian 03 năm liên tục (2015, 2016, 2017) ứng viên đăng ký dự tuyển phải có kết quả nhận xét, đánh giá và phân loại công chức, viên chức đạt mức hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao;

- Có đủ sức khoẻ để đảm nhận nhiệm vụ.

b) Điều kiện cụ thể:

+ Có thời gian công tác từ đủ 05 năm trở lên (không tính thời gian tập sự).

+ Có trình độ Đại học trở lên thuộc các khối ngành kinh tế, công nghệ, kỹ thuật. 

+ Có trình độ trung cấp Lý luận chính trị trở lên.

+ Có chứng chỉ trình độ B ngoại ngữ trở lên (hoặc khung năng lực ngoại ngữ từ bậc 2 trở lên); Chứng chỉ trình độ A tin học trở lên.

+ Được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chức danh trưởng phòng và tương (đối với người đăng ký tham gia dự tuyển).

IV. HỒ SƠ VÀ THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ

1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:

- Đơn đăng ký thi tuyển.

- Sơ yếu lý lịch theo mẫu 2A/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương (được cơ quan nơi người tham gia dự tuyển đang công tác xác nhận tại thời điểm đăng ký dự tuyển).

-Trường hợp người tham gia dự thi không công tác tại Sở Khoa học và Công nghệ và các đơn vị thuộc Sở Khoa học và Công nghệ (từ các cơ quan/đơn vị khác) thì phải có Văn bản đồng ý cho dự thi và chuyển công tác nếu trúng tuyển của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị nơi ứng viên đang công tác .

- Văn bản xác nhận trong diện quy hoạch của người đăng ký tham gia dự tuyển.

- Bản sao các văn bằng chứng chỉ và giấy chứng nhận có liên quan (Có chứng thực).

- Bản nhận xét đánh giá của tập thể lãnh đạo và cấp ủy nơi người tham gia dự tuyển đang công tác về phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực kết quả công tác của ứng viên dự tuyển trong 03 năm (2015, 2016, 2017).

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

- Bản Kê khai tài sản và thu nhập tại thời điểm đăng ký dự thi.

- Bản nhận xét của cấp ủy nơi cư trú thường xuyên về trách nhiệm công dân của người tham gia dự tuyển và gia đình.

2. Thời gian, địa điểm phát và tiếp nhận hồ sơ:

Thời gian phát hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi từ ngày 13/9/2018 đến hết ngày 11/10/2018 (trong giờ hành chính)  tại Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ - Khu liên cơ I, Số 01 Trần Phú – Nha Trang.

V. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TỔ CHỨC THI TUYỂN

Nội dung, hình thức thi tuyển được quy định tại Kế hoạch số 1009/KH-SKHCN ngày 11/9/2018 của Sở Khoa học và Công nghệ.

Khi có thông báo danh sách ứng viên đủ điều kiện thi tuyển, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ tổ chức gặp mặt các ứng viên để phổ biến nội dung, hình thức thi và hướng dẫn, cung cấp thông tin viết Đề án theo quy định.

Rất mong các cơ quan, đơn vị thông báo và tạo điều kiện thuận lợi nếu có công chức, viên chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn và có nguyện vọng tham gia đăng ký thi tuyển.

* Xem chi tiết tại đây:

Kế hoạch số 1009/KH-SKHCN Thí điểm thi tuyển chức danh cấp Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2018

VP


Bài viết khác
Thông báo chuẩn bị nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu đề xuất một số khu vực có thể phục hồi và tái tạo hệ sinh thái rạn san hô phục vụ du lịch sinh thái biển ở Khánh Hòa”
Nghiên cứu hoàn thiện quy trình canh tác, bảo quản 03 giống xoài: cát Hòa Lộc, Úc, Canh Nông tại huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa
Nghiệm thu Dự án xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Hoa Cúc Ninh Giang”
UBND tỉnh ban hành Quy chế sử dụng Biểu trưng (logo) tỉnh Khánh Hòa và Biều trưng (logo) Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa
Ngày Tiêu chuẩn Thế giới 14/10/2018 “Tiêu chuẩn và Cách mạng công nghiệp lần thứ tư - Standards and The fourth industrial revolution”
Thông báo về Cuộc thi sáng chế năm 2018
Tập huấn sử dụng hệ thống phần mềm một cửa của Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa
Tuyên truyền kết quả “Ứng dụng công nghệ plasma trong Nuôi trồng – Chế biến - Bảo quản Nông – Thủy sản”
Thông báo thời gian, địa điểm tổ chức ôn tập các môn thi tuyển công chức hành chính tỉnh Khánh Hòa
Thông báo tổ chức ôn tập môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực khoa học công nghệ (kỳ tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Khánh Hòa)
Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ được cắt giảm thời gian
Hội thảo “Giới thiệu về giống mía mới và kỹ thuật canh tác giống mía mới tại Khánh Hòa”
Danh mục văn bản liên quan đến TC-ĐL-CL tháng 7/2018
Thông báo triển khai khảo sát mức độ hài lòng năm 2018
Chương trình đào tạo khởi nghiệp tinh gọn X-Startup @ Social Khánh Hòa 2018
Thông báo chuẩn bị nghiệm thu đề tài: Hoàn thiện quy trình canh tác, bảo quản 03 giống xoài: Cát Hòa Lộc, Úc và Canh Nông tại huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa
Triển khai đề án “Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại tỉnh Khánh Hòa”
Danh mục văn bản mới liên quan đến Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, xuất nhập khẩu 6/2018
Tập huấn “Nâng cao kiến thức thực thi và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ ”
Kế hoạch tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2018
Liên kết

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH KHÁNH HÒA
Giấy phép số: 14/GP-STTTT, ngày  30  tháng 9  năm 2016
Chịu trách nhiệm chính:  TS. Huỳnh Kỳ Hạnh.
Địa chỉ: Khu liên cơ 1, Nha Trang, Khánh Hòa;    Điện thoại: 84 258 3824676;  Fax: 84 258 3824676;   Email: skhcn@khanhhoa.gov.vn.