Quảng cáoLượt truy cập
Triển khai đề án “Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại tỉnh Khánh Hòa”

Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa vừa tổ chức xét duyệt và thông qua đề cương đề án khoa học cấp tỉnh “Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại tỉnh Khánh Hòa” do Sở Kế hoạch và Đầu tư Khánh Hòa là đơn vị chủ trì thực hiện, ThS. Nguyễn Hải Lâm làm chủ nhiệm đề án.

Mục tiêu của đề án nhằm đề xuất các giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý Nhà nước đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại tỉnh Khánh Hòa.

Đề án tập trung vào 04 nội dung chính, cụ thể: Cơ sở lý luận về quản lý Nhà nước đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài; Thực trạng tình hình hoạt động của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2015-2018; Thực trạng quản lý Nhà nước đối với các doanh nghiệp có vốn nước ngoài tại tỉnh Khánh Hòa; Các giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý Nhà nước đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại tỉnh Khánh Hòa trong thời gian tới.

Kết quả của đề án về các công bố kết quả về hoạt động quản lý Nhà nước, phân tích các tiêu chí và các kiến nghị chính sách nếu được cân nhắc áp dụng sẽ có khả năng định hướng chính sách từ các nhà hoạch định địa phương, từ đó triển khai trong thực tiễn sẽ có tác động trực tiếp đến quá trình phát triển kinh tế ở địa phương. Ngoài ra, đề án sẽ là một nội dung của chủ đề quản lý Nhà nước được giảng dạy cho môn học Quản trị công dành cho Cao học Chuyên ngành Kinh tế học thuộc Đại học Mở TP.HCM, trong quá trình nghiên cứu sẽ kết hợp nâng cao năng lực nghiên cứu cho hai Nghiên cứu sinh của Trường.

Đề tài đã được Hội đồng KH&CN tỉnh Khánh Hòa thông qua ngày 24/7/2018. Thời gian dự kiến thực hiện đề tài là 18 tháng, từ tháng 08/2018 đến tháng 02/2020.

H.Nam


Bài viết khác
Tuyên truyền kết quả “Ứng dụng công nghệ plasma trong Nuôi trồng – Chế biến - Bảo quản Nông – Thủy sản”
Thông báo thời gian, địa điểm tổ chức ôn tập các môn thi tuyển công chức hành chính tỉnh Khánh Hòa
Thông báo tổ chức ôn tập môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực khoa học công nghệ (kỳ tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Khánh Hòa)
Thông báo thi tuyển chức danh cấp Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2018
Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ được cắt giảm thời gian
Hội thảo “Giới thiệu về giống mía mới và kỹ thuật canh tác giống mía mới tại Khánh Hòa”
Danh mục văn bản liên quan đến TC-ĐL-CL tháng 7/2018
Thông báo triển khai khảo sát mức độ hài lòng năm 2018
Chương trình đào tạo khởi nghiệp tinh gọn X-Startup @ Social Khánh Hòa 2018
Thông báo chuẩn bị nghiệm thu đề tài: Hoàn thiện quy trình canh tác, bảo quản 03 giống xoài: Cát Hòa Lộc, Úc và Canh Nông tại huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa
Danh mục văn bản mới liên quan đến Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, xuất nhập khẩu 6/2018
Tập huấn “Nâng cao kiến thức thực thi và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ ”
Kế hoạch tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2018
Cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa
Công bố danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Khánh Hòa:công bố danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và giải quyết mức độ 3,4 của các sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh
Sản xuất giống nhân tạo và nuôi thương phẩm Tu hài (Lutraria rhyncharna Jonas, 1844) trên quy mô hàng hóa tại Khánh Hòa
Xây dựng phần mềm hỗ trợ lập kế hoạch và xử lý chồng chéo, trùng lắp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Đào tạo An toàn bức xạ đối với nhân viên bức xạ
Nghiên cứu các giải pháp quản lý thu - thi ngân sách tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2025
Liên kết

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH KHÁNH HÒA
Giấy phép số: 14/GP-STTTT, ngày  30  tháng 9  năm 2016
Chịu trách nhiệm chính:  TS. Huỳnh Kỳ Hạnh.
Địa chỉ: Khu liên cơ 1, Nha Trang, Khánh Hòa;    Điện thoại: 84 258 3824676;  Fax: 84 258 3824676;   Email: skhcn@khanhhoa.gov.vn.