Quảng cáo

Lượt truy cập
Nghiên cứu các giải pháp quản lý thu - thi ngân sách tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2025

Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa vừa tổ chức xét duyệt và thông qua đề cương đề án khoa học cấp tỉnh “Nghiên cứu các giải pháp quản lý thu - thi ngân sách tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2025” do Sở Tài Chính Khánh Hòa là đơn vị chủ trì thực hiện, CN. Vĩnh Thông – Phó Giám đốc Sở làm chủ nhiệm đề án.

Mục tiêu của đề án nhằm nghiên cứu xác lập các luận chứng khoa học cho việc đề xuất các giải pháp quản lý thu chi ngân sách nhà nước giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2025.

Đề án tập trung vào 08 nội dung chính, cụ thể: Cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý nhà nước đối với thu – chi ngân sách địa phương; Phân tích hệ thống văn bản quy định công tác quản lý thu chi NSNN của Trung Ương, địa phương giai đoạn 2011-2017; Đánh giá thực trạng công tác quản lý thu NSNN tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2011-2017; Đánh giá thực trạng công tác quản lý chi NSNN tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2011-2017; Đề xuất một số giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác thu ngân sách nhà nước, nuôi dưỡng và phát triển nguồn thu NSNN, tăng cường hiệu quả chi ngân sách nhà nước, dịch vụ tài chính công trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa trong giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2025; Nghiên cứu đề xuất các cơ chế, chính sách (xây dựng văn bản quy phạm pháp luật) về quản lý thu chi ngân sách trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa để đạt mục tiêu đề ra; Xây dựng một số mô hình thí điểm phân bổ ngân sách theo kết quả đầu ra đối với đơn vị sự nghiệp công lập; Xây dựng thực hiện một số mô hình xã hội hóa các đơn vị sự nghiệp công lập.

Kết quả đạt được của đề án sẽ là một đóng góp quan trọng trong công tác quản lý thu chi ngân sách của tỉnh trong bối cảnh cần nhiều nguồn lực hơn nữa để tiến hành công nghiệp hóa, đô thị hóa và đảm bảo nguồn lực chi an sinh xã hội, an ninh quốc phòng. Bên cạnh đó, tìm ra được nhiều giải pháp để tạo đà phát triển cho các doanh nghiệp, phát triển kinh tế xã hội, từ đó nuôi dưỡng nguồn thu cho tương lai.

H.Nam


Bài viết khác
Triển khai đề án “Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại tỉnh Khánh Hòa”
Danh mục văn bản mới liên quan đến Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, xuất nhập khẩu 6/2018
Tập huấn “Nâng cao kiến thức thực thi và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ ”
Kế hoạch tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2018
Cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa
Công bố danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Khánh Hòa:công bố danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và giải quyết mức độ 3,4 của các sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh
Sản xuất giống nhân tạo và nuôi thương phẩm Tu hài (Lutraria rhyncharna Jonas, 1844) trên quy mô hàng hóa tại Khánh Hòa
Xây dựng phần mềm hỗ trợ lập kế hoạch và xử lý chồng chéo, trùng lắp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Đào tạo An toàn bức xạ đối với nhân viên bức xạ
Hội thảo Ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ nông nghiệp
Chương trình Khuyến nông: “Nông nghiệp – làng nghề”
Chương trình “Kết nối đầu tư, chuyển giao công nghệ”
Triển lãm khoa học – công nghệ phát triển nông nghiệp vùng duyên hải Nam Trung bộ - Tây Nguyên năm 2018
Xây dựng quy trình sản xuất sản phẩm mỹ phẩm từ dịch chiết Yến sào Khánh Hòa
Các văn bản mới liên quan đến lĩnh vực tiêu chẩn, đo lường chất lượng tháng 5/2018
Hội nghị phổ biến Quy định quản lý nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở
Thông báo đề xuất đặt hàng nhiệm vụ thuộc Chương trình hợp tác nghiên cứu song phương và đa phương về KH&CN đến năm 2020 và Chương trình tiềm kiếm và chuyển giao công nghệ nước ngoài đến năm 2020
Thông báo đề xuất nhiệm vụ tham gia Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN và tổ chức KH&CN công lập
Quy định về bài viết cộng tác trên Tạp chí Khoa học công nghệ và môi trường Khánh Hòa
Liên kết

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH KHÁNH HÒA
Giấy phép số: 14/GP-STTTT, ngày  30  tháng 9  năm 2016
Chịu trách nhiệm chính:  TS. Huỳnh Kỳ Hạnh.
Địa chỉ: Khu liên cơ 1, Nha Trang, Khánh Hòa;    Điện thoại: 84 258 3824676;  Fax: 84 258 3824676;   Email: skhcn@khanhhoa.gov.vn.