Quảng cáo

Lượt truy cập
Chương trình Khuyến nông: “Nông nghiệp – làng nghề”

Chương trình Khuyến nông: “Nông nghiệp – làng nghề” là một trong những nội dung chính của Sự kiện Triển lãm Khoa học và Công nghệ phát triển Nông nghiệp vùng Duyên hải Nam trung bộ - Tây nguyên 2018 diễn ra từ ngày 28/6 – 01/7 tại  Sân bóng Thanh niên – TP Nha Trang.

Chương trình được sự phối hợp tổ chức của Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng phát triển Thương hiệu Việt, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ và Trung tâm Khuyến nông tỉnh Khánh Hòa. Đoàn tham quan có sự tham gia của ông Vương Đức Tuấn – Phó Cục trưởng Cục công tác phía Nam (Bộ Khoa học và Công nghệ), đại diện các Sở Khoa học Công nghệ các tỉnh và doanh nghiệp tham gia triển lãm. Được diễn ra vào 02 buổi chiều ngày 29 – 30/6/2018, tiến hành tham quan 04 mô hình nông dân, doanh nghiệp kinh doanh, sản xuất giỏi trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, bao gồm: Trang trại nuôi trồng thủy sản Chính Mỹ (Ninh Phú, Ninh Hòa), trang trại trồng bưởi, xoài Úc và quýt đường của ông Ngô Ngọc Trai (Khánh Hiệp, Khánh Vĩnh), trại nuôi ong dú của ông Lê Duy Vũ (Diên Sơn – Diên Khánh) và showroom giới thiệu sản phẩm của Công ty Cổ phần Nhà nước MTV Yến Sào Khánh Hòa.

 Buổi tham quan đã góp phần quảng bá những mô hình canh tác, sản xuất nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hội nông dân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Bên cạnh đó nhằm trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, thúc đẩy hợp tác giữa những bên liên quan.

Thu Hiền


Bài viết khác
Tập huấn “Nâng cao kiến thức thực thi và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ ”
Kế hoạch tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2018
Cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa
Công bố danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Khánh Hòa:công bố danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và giải quyết mức độ 3,4 của các sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh
Sản xuất giống nhân tạo và nuôi thương phẩm Tu hài (Lutraria rhyncharna Jonas, 1844) trên quy mô hàng hóa tại Khánh Hòa
Xây dựng phần mềm hỗ trợ lập kế hoạch và xử lý chồng chéo, trùng lắp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Đào tạo An toàn bức xạ đối với nhân viên bức xạ
Nghiên cứu các giải pháp quản lý thu - thi ngân sách tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2025
Hội thảo Ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ nông nghiệp
Chương trình “Kết nối đầu tư, chuyển giao công nghệ”
Triển lãm khoa học – công nghệ phát triển nông nghiệp vùng duyên hải Nam Trung bộ - Tây Nguyên năm 2018
Xây dựng quy trình sản xuất sản phẩm mỹ phẩm từ dịch chiết Yến sào Khánh Hòa
Các văn bản mới liên quan đến lĩnh vực tiêu chẩn, đo lường chất lượng tháng 5/2018
Hội nghị phổ biến Quy định quản lý nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở
Thông báo đề xuất đặt hàng nhiệm vụ thuộc Chương trình hợp tác nghiên cứu song phương và đa phương về KH&CN đến năm 2020 và Chương trình tiềm kiếm và chuyển giao công nghệ nước ngoài đến năm 2020
Thông báo đề xuất nhiệm vụ tham gia Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN và tổ chức KH&CN công lập
Quy định về bài viết cộng tác trên Tạp chí Khoa học công nghệ và môi trường Khánh Hòa
Góp ý hồ sơ đề nghị xây dựng nghị quyết thay thế Nghị quyết số 19/2011/NQ-HĐND
Tập huấn tuyên truyền kết quả đề tài nghiên cứu khoa học «Khảo sát tỷ lệ tiền đái tháo đường và đái tháo đường không được chẩn đoán và các yếu tố liên quan ở người ≥ 45 tuổi trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa»
Liên kết

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH KHÁNH HÒA
Giấy phép số: 14/GP-STTTT, ngày  30  tháng 9  năm 2016
Chịu trách nhiệm chính:  TS. Huỳnh Kỳ Hạnh.
Địa chỉ: Khu liên cơ 1, Nha Trang, Khánh Hòa;    Điện thoại: 84 258 3824676;  Fax: 84 258 3824676;   Email: skhcn@khanhhoa.gov.vn.