Quảng cáoLượt truy cập
Hội nghị phổ biến Quy định quản lý nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sởNgày 20/4/2018, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ký Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở trêm địa bàn tỉnh Khánh Hòa (đây là Quyết định thay thế Quyết định 24/2011/QĐ-UBND).

Để giúp các sở, ban, ngành; các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; các tổ chức chính trị, chính trị xã hội, đơn vị sự nghiệp trực thuộc tỉnh; tổ chức có liên quan đến việc triển khai thực hiện và quản lý nhiệm vụ cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thực hiện tốt nội dung Quy định này, ngày 13/6/2018, Sở KH&CN Khánh Hòa tổ chức Hội nghị phổ biến Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở tại Hội trường Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Tham dự Hội nghị có gần 40 đại biểu đại diện của các cơ quan/ đơn vị có liên quan đến quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở. Tại Hội nghị, Bà Tô Hồng Nhung – Phó Phòng Quản lý KH&CN Cơ sở đã phổ biến các nội dung chính của Quy định như: Đối tượng áp dụng, phạm vi điều chỉnh; Yêu cầu đối với việc xác định các nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở và điều kiện của tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở; Hội đồng KH&CN cấp cơ sở, tổ thẩm định; Quy trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở và quản lý việc tổ chức thực hiện; Đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở; Đăng ký, lưu giữ và công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở và một số quy định chung khác.  

Tại Hội nghị, Ông Phạm Cao Cường - Phó Giám đốc Sở và Bà Tô Hồng Nhung – Phó Phòng Quản lý KH&CN Cơ sở cũng đã thảo luận, trao đổi, chia sẻ những vấn đề liên quan cùng với các đại biểu tham dự.

X.Phương


Bài viết khác
Sản xuất giống nhân tạo và nuôi thương phẩm Tu hài (Lutraria rhyncharna Jonas, 1844) trên quy mô hàng hóa tại Khánh Hòa
Xây dựng phần mềm hỗ trợ lập kế hoạch và xử lý chồng chéo, trùng lắp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Đào tạo An toàn bức xạ đối với nhân viên bức xạ
Nghiên cứu các giải pháp quản lý thu - thi ngân sách tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2025
Hội thảo Ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ nông nghiệp
Chương trình Khuyến nông: “Nông nghiệp – làng nghề”
Chương trình “Kết nối đầu tư, chuyển giao công nghệ”
Triển lãm khoa học – công nghệ phát triển nông nghiệp vùng duyên hải Nam Trung bộ - Tây Nguyên năm 2018
Xây dựng quy trình sản xuất sản phẩm mỹ phẩm từ dịch chiết Yến sào Khánh Hòa
Các văn bản mới liên quan đến lĩnh vực tiêu chẩn, đo lường chất lượng tháng 5/2018
Thông báo đề xuất đặt hàng nhiệm vụ thuộc Chương trình hợp tác nghiên cứu song phương và đa phương về KH&CN đến năm 2020 và Chương trình tiềm kiếm và chuyển giao công nghệ nước ngoài đến năm 2020
Thông báo đề xuất nhiệm vụ tham gia Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN và tổ chức KH&CN công lập
Quy định về bài viết cộng tác trên Tạp chí Khoa học công nghệ và môi trường Khánh Hòa
Góp ý hồ sơ đề nghị xây dựng nghị quyết thay thế Nghị quyết số 19/2011/NQ-HĐND
Tập huấn tuyên truyền kết quả đề tài nghiên cứu khoa học «Khảo sát tỷ lệ tiền đái tháo đường và đái tháo đường không được chẩn đoán và các yếu tố liên quan ở người ≥ 45 tuổi trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa»
Tập huấn tuyên truyền kết quả đề tài nghiên cứu khoa học “Thực trạng và giải pháp phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi ở tỉnh Khánh Hòa”
Góp ý Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước
Sở Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa tổ chức kỷ niệm Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18/5
Áp dụng mô hình nuôi lươn không bùn trong bể xi măng tại tỉnh Khánh Hòa
Nghiên cứu xác định các yếu tố không bền vững của nghề nuôi tôm hùm trên biển tại huyện Vạn Ninh và đề xuất các giải pháp khắc phục
Liên kết

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH KHÁNH HÒA
Giấy phép số: 14/GP-STTTT, ngày  30  tháng 9  năm 2016
Chịu trách nhiệm chính:  TS. Huỳnh Kỳ Hạnh.
Địa chỉ: Khu liên cơ 1, Nha Trang, Khánh Hòa;    Điện thoại: 84 258 3824676;  Fax: 84 258 3824676;   Email: skhcn@khanhhoa.gov.vn.