Quảng cáoLượt truy cập
Thông báo đề xuất nhiệm vụ tham gia Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN và tổ chức KH&CN công lập

Hiện nay, Bộ Khoa học và Công nghệ đang tiếp tục triển khai Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập (Gọi tắc Chương trình 592), UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì tham mưu đề xuất đặt hàng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc phạm vi của chương trình.

Sở Khoa học và Công nghệ giới thiệu Chương trình 592 đến doanh nghiệp và các tổ chức khoa học và công nghệ công lập trên địa bàn tỉnh để đề xuất nhiệm vụ tham gia. Hồ sơ đề xuất gửi về Sở KH&CN trước ngày 19/6/2018 để Sở KH&CN tổng hợp, trình UBND tỉnh gửi Bộ Khoa học và Công nghệ.

* Tham khảo và tải về tại đây:

- Hướng dẫn đăng ký Chương trình năm 2018

- Công văn chỉ đạo của UBND tỉnh

- Thông tư 19/2016/TT-BKHCN

- Quyết định 1381/QĐ-TTg

- Quyết định 592/QĐ-TTg

- Thông tư 142/2017/TT-BTC

Đ.Mãi


Bài viết khác
Liên kết

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH KHÁNH HÒA
Giấy phép số: 14/GP-STTTT, ngày  30  tháng 9  năm 2016
Chịu trách nhiệm chính:  TS. Huỳnh Kỳ Hạnh.
Địa chỉ: Khu liên cơ 1, Nha Trang, Khánh Hòa;    Điện thoại: 84 258 3824676;  Fax: 84 258 3824676;   Email: skhcn@khanhhoa.gov.vn.