Quảng cáoLượt truy cập
Góp ý hồ sơ đề nghị xây dựng nghị quyết thay thế Nghị quyết số 19/2011/NQ-HĐND

Thực hiện Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2018, trong nội dung xem xét, thông qua nghị quyết có xem xét thay thế Nghị quyết số 19/2011/NQ-HĐND quy định mức chi và chế độ hỗ trợ kinh phí cho đề tài khoa học và công nghệ cơ sở từ ngân sách nhà nước tỉnh Khánh Hòa.

Thực hiện Điều 117 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Sở Khoa học và Công nghệ đã chuẩn bị hồ sơ tham mưu cho UBND tỉnh để trình HĐND tỉnh đề nghị xây dựng nghị quyết, dự kiến trình HĐND tỉnh phê duyệt vào kỳ họp thứ VII năm 2018.

Sở KH&CN gửi đến Quý cơ quan, đơn vị hồ sơ tham mưu đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định nội dung và định mức xây dựng dự toán đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước của tỉnh Khánh Hòa. Rất mong Quý cơ quan, đơn vị quan tâm có ý kiến góp ý đối với hồ sơ đề nghị của Sở KH&CN.

Văn bản góp ý xin gửi về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 15/6/2018 để tổng hợp tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét.

* Tham khảo và tải về tại đây:

- Dự thảo Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết Quy định nội dung và định mức dự toán đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước của tỉnh Khánh Hòa.

- Đề cương Nghị quyết Quy định nội dung và định mức dự toán đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước của tỉnh Khánh Hòa.

- Báo cáo đánh giá tác động của chính sách đề nghị ban hành nghị quyết thay thế Nghị quyết 19/2011/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Báo cáo thực trạng Áp dụng mức hỗ trợ và định mức triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.


 HH


Bài viết khác
Hội thảo Ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ nông nghiệp
Chương trình Khuyến nông: “Nông nghiệp – làng nghề”
Chương trình “Kết nối đầu tư, chuyển giao công nghệ”
Triển lãm khoa học – công nghệ phát triển nông nghiệp vùng duyên hải Nam Trung bộ - Tây Nguyên năm 2018
Xây dựng quy trình sản xuất sản phẩm mỹ phẩm từ dịch chiết Yến sào Khánh Hòa
Các văn bản mới liên quan đến lĩnh vực tiêu chẩn, đo lường chất lượng tháng 5/2018
Hội nghị phổ biến Quy định quản lý nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở
Thông báo đề xuất đặt hàng nhiệm vụ thuộc Chương trình hợp tác nghiên cứu song phương và đa phương về KH&CN đến năm 2020 và Chương trình tiềm kiếm và chuyển giao công nghệ nước ngoài đến năm 2020
Thông báo đề xuất nhiệm vụ tham gia Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN và tổ chức KH&CN công lập
Quy định về bài viết cộng tác trên Tạp chí Khoa học công nghệ và môi trường Khánh Hòa
Tập huấn tuyên truyền kết quả đề tài nghiên cứu khoa học «Khảo sát tỷ lệ tiền đái tháo đường và đái tháo đường không được chẩn đoán và các yếu tố liên quan ở người ≥ 45 tuổi trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa»
Tập huấn tuyên truyền kết quả đề tài nghiên cứu khoa học “Thực trạng và giải pháp phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi ở tỉnh Khánh Hòa”
Góp ý Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước
Sở Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa tổ chức kỷ niệm Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18/5
Áp dụng mô hình nuôi lươn không bùn trong bể xi măng tại tỉnh Khánh Hòa
Nghiên cứu xác định các yếu tố không bền vững của nghề nuôi tôm hùm trên biển tại huyện Vạn Ninh và đề xuất các giải pháp khắc phục
Các văn bản mới liên quan đến lĩnh vực tiêu chẩn, đo lường chất lượng tháng 4/2018
Ứng dụng quy trình thâm canh cây cà phê kết hợp hệ thống tưới tiết kiệm phù hợp với điều kiện canh tác huyện Khánh Sơn tỉnh Khánh Hòa
Hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật năm 2018 và công bố Chỉ số hài lòng năm 2017 của Sở Khoa học và Công nghệ
Hội đồng KH&CN tỉnh Khánh Hòa xét duyệt đề cương đề tài khoa học cấp tỉnh “Bảo tồn, khai thác, phát triển hiệu quả một số loài cây thuốc quý có giá trị cao của Khánh Hòa”
Liên kết

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH KHÁNH HÒA
Giấy phép số: 14/GP-STTTT, ngày  30  tháng 9  năm 2016
Chịu trách nhiệm chính:  TS. Huỳnh Kỳ Hạnh.
Địa chỉ: Khu liên cơ 1, Nha Trang, Khánh Hòa;    Điện thoại: 84 258 3824676;  Fax: 84 258 3824676;   Email: skhcn@khanhhoa.gov.vn.