Quảng cáoLượt truy cập
Kết luận thanh tra về việc chấp hành quy định của pháp luật về năng lượng nguyên tử

Từ ngày 16/8/2017 – 01/9/2016, Đoàn Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ đã tiến hành thanh, kiểm tra 13 đơn vị quản lý, sử dụng nguồn phóng xạ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (trong đó có 01 đơn vị có trụ sở ở địa phương khác).

Nội dung thanh tra bao gồm: việc chấp hành các quy định về an toàn bức xạ; chấp hành các quy định về giấy phép trong sử dụng, lưu giữ; chấp hành các quy định về an ninh nguồn phóng xạ. Qua thanh tra, Sở Khoa học và Công nghệ đã có kết luận như sau:

          * Xem chi tiết Kết luận tại đây

V.HiệpBài viết khác
Kết luận Thanh tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng hàng hóa tại các đơn vị kinh doanh xăng dầu (Kết luận số 1056/KL-SKHCN, ngày 26/8/2019)
Kết luận Thanh tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng hàng hóa tại các đơn vị kinh doanh xăng dầu (Kết luận số 846/KL-SKHCN, ngày 15/7/2019)
Kết luận thanh tra về việc chấp hành quy định của pháp luật về an toàn bức xạ hạt nhân
Kết luận thanh tra về việc tiêu chuẩn đo lường chất lượng trong quá trình kinh doanh xăng dầu
Kết luận thanh tra về việc chấp hành quy định của pháp luật về an toàn bức xạ hạt nhân
Kết luận thanh tra về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng hàng hóa mặt hàng xăng dầu
Kết luận thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng đối với mặt hàng xăng, dầu (19/02/2017)
Sở KHCN hướng dẫn tháo gỡ một số vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ
Kết luận thanh tra về đo lường trong kinh doanh vàng, về tiêu chuẩn, chất lượng và nhãn hàng hóa đối với vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên địa bàn tỉnh (03/11/2016)
Kết luận số 652 /KL-SKHCN ngày 04/7/2016 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa về việc thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng đối với mặt hàng xăng, dầu.
Thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng đối với cơ sở kinh doanh xăng dầu (27/02/2016)
Thanh tra chuyên ngành về an toàn bức xạ và an ninh nguồn phóng xạ đối với các đơn vị sử dụng, lưu giữ thiết bị bức xạ, nguồn phóng xạ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (02/01/2016)
Thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, ghi nhãn hàng hóa, mã số mã vạch và sở hữu trí tuệ đối với hàng đóng gói sẵn (07/12/2015)
Cảnh báo an toàn đồ chơi trẻ em
Liên kết

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH KHÁNH HÒA
Giấy phép số: 14/GP-STTTT, ngày  30  tháng 9  năm 2016
Chịu trách nhiệm chính:  TS. Huỳnh Kỳ Hạnh.
Địa chỉ: Khu liên cơ 1, Nha Trang, Khánh Hòa;    Điện thoại: 84 258 3824676;  Fax: 84 258 3824676;   Email: skhcn@khanhhoa.gov.vn.