Quảng cáo

Lượt truy cập
Góp ý dự thảo Quy định hỗ trợ DN tham gia Dự án nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa của các DN nhỏ và vừa tại tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020

Căn cứ vào Quyết định số 815/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt “Dự án nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020”; quy định tại Thông tư số 20/2010/TT-BKHCN ngày 29 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ KHCN quy định về tổ chức, quản lý và điều hành chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa cho doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”  và các quy định liên quan; các ý kiến góp ý tại cuộc họp Ban Điều hành Dự án Năng suất chất lượng (NSCL) ngày 16/02/2017, Sở KHCN đã hoàn chỉnh dự thảo Quy định hỗ trợ doanh nghiệp tham gia Dự án NSCL.

Để có cơ sở báo cáo và trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét ban hành Quy định hỗ trợ doanh nghiệp tham gia Dự án NSCL theo đúng thời gian đã chỉ đạo tại Thông báo số 92/TB-UBND, Sở KHCN kính đề nghị Quý cơ quan, đơn vị tham gia góp ý đối với dự thảo Quyết định và Quy định hỗ trợ doanh nghiệp tham gia Dự án NSCL.

Văn bản góp ý xin gửi về Sở KHCN Khánh Hòa (thông qua Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Địa chỉ: Số 37 (địa chỉ cũ: Số 11) Hùng Vương, Tp. Nha Trang – địa chỉ thư điện tử: cctcdlcl@khanhhoa.gov.vn; điện thoại: 3524274 – FAX: 3522555) trước ngày 18 tháng 3 năm 2017, để tổng hợp, hoàn chỉnh dự thảo, trình Ủy ban nhân dân tỉnh.

          * Dự thảo Quyết định và Quy định hỗ trợ doanh nghiệp tham gia Dự án NSCL (tải về tại đây)

HHBài viết khác
Hoàn thiện quy trình sản xuất phân bón lá Oligoalginate từ bã rong nâu trong dây chuyền sản xuất Fucoidan
Các văn bản mới liên quan đến lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng tháng 3/2017
Sở KH&CN tổ chức Hội nghị Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2017
Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KH&CN năm 2017 (lần 2)
Danh mục văn bản mới ban hành liên quan đến lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, xuất nhập khẩu (02/2017)
Thông báo tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2017
Thông báo chuẩn bị nghiệm thu đề tài: Xác định các khu vực có khả năng cải tạo, phát triển bãi tắm nhân tạo và đề xuất các phương án bảo vệ bãi tắm tự nhiên trong vịnh Nha Trang
Thông báo chuẩn bị nghiệm thu đề tài: Nghiên cứu và chế tạo hệ thống máy xăm
Danh mục văn bản mới ban hành liên quan đến lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, xuất nhập khẩu (01/2017)
Kết luận thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng đối với mặt hàng xăng, dầu
Kế hoạch kiểm tra tình hình quản lý, thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2016, 2017
Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KH&CN năm 2017 (lần 2)
Khảo sát, lấy ý kiến xây dựng chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu và phát triển, đổi mới công nghệ; doanh nghiệp KH&CN; doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Chính phủ ban hành Nghị định quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kế quốc gia
Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
Danh sách cán bộ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Chuyển giao hệ thống bơm thủy năng phục vụ tưới trong nông nghiệp tại tỉnh Khánh Hòa
Tập huấn: Sử dụng phần mềm OILSAS và khai thác, cập nhật bộ cơ sở dữ liệu
Lấy ý kiến Đề nghị xây dựng Nghị quyết Ban hành chính sách Hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu và phát triển, đổi mới công nghệ; doanh nghiệp khoa học và công nghệ; doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Đánh giá hiệu quả mô hình can thiệp thực hiện bao phủ Bảo hiểm Y tế toàn dân tỉnh Khánh Hòa – Nghiên cứu trường hợp 2 xã diêm nghiệp và nông nghiệp, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa
Liên kết

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH KHÁNH HÒA
Giấy phép số: 14/GP-STTTT, ngày  30  tháng 9  năm 2016
Chịu trách nhiệm chính:  TS. Huỳnh Kỳ Hạnh.
Địa chỉ: Khu liên cơ 1, Nha Trang, Khánh Hòa;    Điện thoại: 84 258 3824676;  Fax: 84 258 3824676;   Email: skhcn@khanhhoa.gov.vn.