Quảng cáo

Lượt truy cập
Kế hoạch kiểm tra tình hình quản lý, thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2016, 2017

Sở Khoa học và Công nghệ dự kiến kế hoạch kiểm tra tình hình quản lý, thực hiện đề tài KH&CN cấp cơ sở năm 2016, 2017 của các cơ quan/ đơn vị chủ trì thực hiện đề tài cấp cơ sở với các nội dung:

    - Kiểm tra về quy trình quản lý các đề tài cấp cơ sở đang thực hiện.

    - Kiểm tra về tình hình thực hiện các nội dung, tiến độ và sử dụng kinh phí của đề tài cấp cơ sở đang thực hiện.

Đề nghị Quý cơ quan/đơn vị chủ trì đề tài báo cáo quy trình quản lý các đề tài cấp cơ sở được phân cấp; Chủ nhiệm đề tài báo cáo về tình hình thực hiện các nội dung, tiến độ và sử dụng kinh phí của đề tài cấp cơ sở (gửi trước ngày kiểm tra 05 ngày làm việc các báo cáo bằng văn bản giấy và file điện tử về Sở Khoa học và Công nghệ để nắm bắt tình hình và làm việc hiệu quả). Quý cơ quan/đơn vị chủ trì đề tài báo cáo theo 02 mẫu A2, A3 (tải về tại đây).

Trường hợp thay đổi về thời gian, đề nghị Quý cơ quan/đơn vị chủ trì thực hiện đề tài có công văn đề nghị điều chỉnh gửi Sở Khoa học và Công nghệ./.

(Thông tin liên hệ: Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ cơ sở, Sở Khoa học và Công nghệ - Điện thoại: 058.3821131 - Email: phongqlkhcncs.kh@gmai.com hoặc Điện thoại di động: 012.678.32047 (A.Minh) - Email: tnminh@khanhhoa.gov.vn).

HH


Bài viết khác
Các văn bản mới liên quan đến lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng tháng 3/2017
Sở KH&CN tổ chức Hội nghị Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2017
Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KH&CN năm 2017 (lần 2)
Danh mục văn bản mới ban hành liên quan đến lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, xuất nhập khẩu (02/2017)
Thông báo tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2017
Thông báo chuẩn bị nghiệm thu đề tài: Xác định các khu vực có khả năng cải tạo, phát triển bãi tắm nhân tạo và đề xuất các phương án bảo vệ bãi tắm tự nhiên trong vịnh Nha Trang
Thông báo chuẩn bị nghiệm thu đề tài: Nghiên cứu và chế tạo hệ thống máy xăm
Danh mục văn bản mới ban hành liên quan đến lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, xuất nhập khẩu (01/2017)
Kết luận thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng đối với mặt hàng xăng, dầu
Góp ý dự thảo Quy định hỗ trợ DN tham gia Dự án nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa của các DN nhỏ và vừa tại tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020
Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KH&CN năm 2017 (lần 2)
Khảo sát, lấy ý kiến xây dựng chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu và phát triển, đổi mới công nghệ; doanh nghiệp KH&CN; doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Chính phủ ban hành Nghị định quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kế quốc gia
Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
Danh sách cán bộ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Chuyển giao hệ thống bơm thủy năng phục vụ tưới trong nông nghiệp tại tỉnh Khánh Hòa
Tập huấn: Sử dụng phần mềm OILSAS và khai thác, cập nhật bộ cơ sở dữ liệu
Lấy ý kiến Đề nghị xây dựng Nghị quyết Ban hành chính sách Hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu và phát triển, đổi mới công nghệ; doanh nghiệp khoa học và công nghệ; doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Đánh giá hiệu quả mô hình can thiệp thực hiện bao phủ Bảo hiểm Y tế toàn dân tỉnh Khánh Hòa – Nghiên cứu trường hợp 2 xã diêm nghiệp và nông nghiệp, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa
Xây dựng, quản lý và phát triển Nhãn hiệu chứng nhận Cam Lâm cho sản phẩm trái xoài tươi được trồng và thu hoạch trên địa bàn huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa
Liên kết

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH KHÁNH HÒA
Giấy phép số: 14/GP-STTTT, ngày  30  tháng 9  năm 2016
Chịu trách nhiệm chính:  TS. Huỳnh Kỳ Hạnh.
Địa chỉ: Khu liên cơ 1, Nha Trang, Khánh Hòa;    Điện thoại: 84 258 3824676;  Fax: 84 258 3824676;   Email: skhcn@khanhhoa.gov.vn.