Quảng cáoLượt truy cập
Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ (cấp tỉnh và cấp cơ sở) thuộc kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2017

Danh mục các nhiệm vụ KH&CN đặt hàng cấp tỉnh thuộc kế hoạch KH&CN năm 2017 có 24 nhiệm vụ, trong đó: 14 nhiệm vụ KH&CN tuyển chọn; 03 nhiệm vụ KH&CN đặt hàng cho doanh nghiệp chủ trì thực hiện, kinh phí sự nghiệp khoa học hỗ trợ 30%; 02 nhiệm vụ KH&CN đặt hàng cho Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN chủ trì thực hiện (dạng nhiệm vụ ứng dụng khoa học kỹ thuật), 01 nhiệm vụ KH&CN tiềm năng đặt hàng cho TS Nguyễn Thế Hân, Giảng viên Trường ĐH Nha Trang thực hiện (trọng dụng nhà khoa học trẻ tài năng theo Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12/5/2014 của Chính phủ), 04 nhiệm vụ KH&CN đặt hàng cho sở ngành thực hiện dạng đề án khoa học.

Danh mục các đề tài KH&CN cấp cơ sở thuộc kế hoạch KH&CN năm 2017 là 18 đề tài. Trong đó đã rà soát về tổ chức, cá nhân đề xuất, tên và  mục tiêu các đề tài dạy học lịch sử địa phương theo hướng làm rõ nội dung thực hiện nhằm triển khai, ứng dụng  kết quả nghiên cứu đề tài cấp tỉnh đã nghiệm thu trên địa bàn các huyện, thành phố.

* Xem chi tiết Danh mục các nhiệm vụ KHCN tại đây.

HH


Bài viết khác
Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2020
Điều chỉnh, bổ sung Chương trình khoa học và công nghệ tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016 - 2020
Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2019
Danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng cấp tỉnh hiện thuộc kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2018
Danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình khoa học và công nghệ tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020, bắt đầu thực hiện năm 2016
Danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng cấp tỉnh hiện thuộc kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2016
Danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện thuộc kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2015
Danh mục tổng hợp các nhiệm vụ Khoa học công nghệ tuyển chọn thuộc Kế hoạch Khoa học và công nghệ tỉnh Khánh Hòa năm 2014
Danh mục các nhiệm vụ Khoa học công nghệ giao trực tiếp thực hiện thuộc Kế hoạch Khoa học và công nghệ tỉnh Khánh Hòa năm 2014
Danh mục các nhiệm vụ Khoa học công nghệ giao trực tiếp thực hiện thuộc Kế hoạch Khoa học và công nghệ tỉnh Khánh Hòa năm 2012
Danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2011
Liên kết

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH KHÁNH HÒA
Giấy phép số: 14/GP-STTTT, ngày  30  tháng 9  năm 2016
Chịu trách nhiệm chính:  TS. Huỳnh Kỳ Hạnh.
Địa chỉ: Khu liên cơ 1, Nha Trang, Khánh Hòa;    Điện thoại: 84 258 3824676;  Fax: 84 258 3824676;   Email: skhcn@khanhhoa.gov.vn.