Quảng cáoLượt truy cập
Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh hàng năm

CÁC BIỂU MẪU

 

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (Dùng cho đề tài KH&CN hoặc đề án)

Mẫu đề xuất đặt hàng- Mẫu A1-ĐXNV (tải về)

 

3. Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (Dùng cho dự án sản xuất thử nghiệm)

Mẫu đề xuất đặt hàng DA SXTN - Mẫu A2-ĐXNV (tải về)

 Liên kết

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH KHÁNH HÒA
Giấy phép số: 14/GP-STTTT, ngày  30  tháng 9  năm 2016
Chịu trách nhiệm chính:  TS. Huỳnh Kỳ Hạnh.
Địa chỉ: Khu liên cơ 1, Nha Trang, Khánh Hòa;    Điện thoại: 84 258 3824676;  Fax: 84 258 3824676;   Email: skhcn@khanhhoa.gov.vn.