Quảng cáoLượt truy cập
Cảnh báo an toàn đồ chơi trẻ em

Trong tháng 9/2015, Đoàn kiểm tra về chất lượng, nhãn hàng hóa mặt hàng đồ chơi trẻ em do Chi cục Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Khánh Hòa thành lập đã phối hợp với các cơ quan quản lý có liên quan trong tỉnh tiến hành kiểm tra các mẫu đồ chơi trẻ em đang lưu thông trên thị trường.        

Đoàn kiểm tra đã tiến hành lấy một số mẫu đồ chơi trẻ em để thử nghiệm hàm lượng các chất độc hại. Kết quả cho thấy 02 mẫu đồ chơi trẻ em có hàm lượng kim loại nặng vượt giới hạn cho phép theo quy định tại Quy chuẩn quốc gia QCVN 03/2009/BKHCN.        

 
 xe thú kéo
1. Xe thú kéo – MS:024 do cơ sở Vĩnh Phát sản xuất, địa chỉ: 231 Bãi Sậy, phường 4, quận 6, TP. Hồ Chí Minh có hàm lượng chì (Pb) là 111 mg/kg) đã vượt giới hạn cho phép theo quy định đối với chì là 90 mg/kg;
 
 Lục lạc gỗ bọ rùa
2. Lục lạc gỗ bọ rùa do Công ty Cổ phần Công nghệ Gamma sản xuất, địa chỉ: 65/3 Nguyễn Minh Hoàng, phường 12, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Mình có hàm lượng crôm (Cr) là 381 mg/kg và hàm lượng chì là 1940 mg/kg, đã vượt giới hạn cho phép theo quy định đối với Cr là 60mg/kg và chì là 90 mg/kg.

Chì, crôm có thể gây độc hại đối với sức khoẻ con người về lâu dài hoặc trực tiếp. Sở Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa cảnh báo và khuyến cáo đến người kinh doanh không bán và sử dụng các sản phẩm đồ chơi trẻ em nêu trên, nhằm bảo vệ sức khỏe cho các thành viên trong gia đình, đặc biệt là trẻ em.

V.HiệpBài viết khác
Kết luận thanh tra về việc chấp hành quy định của pháp luật về an toàn bức xạ hạt nhân
Kết luận thanh tra về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng hàng hóa mặt hàng xăng dầu
Kết luận thanh tra về việc chấp hành quy định của pháp luật về năng lượng nguyên tử
Kết luận thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng đối với mặt hàng xăng, dầu (19/02/2017)
Sở KHCN hướng dẫn tháo gỡ một số vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ
Kết luận thanh tra về đo lường trong kinh doanh vàng, về tiêu chuẩn, chất lượng và nhãn hàng hóa đối với vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên địa bàn tỉnh (03/11/2016)
Kết luận số 652 /KL-SKHCN ngày 04/7/2016 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa về việc thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng đối với mặt hàng xăng, dầu.
Thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng đối với cơ sở kinh doanh xăng dầu (27/02/2016)
Thanh tra chuyên ngành về an toàn bức xạ và an ninh nguồn phóng xạ đối với các đơn vị sử dụng, lưu giữ thiết bị bức xạ, nguồn phóng xạ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (02/01/2016)
Thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, ghi nhãn hàng hóa, mã số mã vạch và sở hữu trí tuệ đối với hàng đóng gói sẵn (07/12/2015)
Liên kết

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH KHÁNH HÒA
Giấy phép số: 14/GP-STTTT, ngày  30  tháng 9  năm 2016
Chịu trách nhiệm chính:  TS. Huỳnh Kỳ Hạnh.
Địa chỉ: Khu liên cơ 1, Nha Trang, Khánh Hòa;    Điện thoại: 84 258 3824676;  Fax: 84 258 3824676;   Email: skhcn@khanhhoa.gov.vn.