Quảng cáoLượt truy cập
Danh mục tổng hợp các nhiệm vụ Khoa học công nghệ tuyển chọn thuộc Kế hoạch Khoa học và công nghệ tỉnh Khánh Hòa năm 2014

TT

Tên đề tài/dự án

Định hướng mục tiêu

Yêu cầu đối với sản phẩm

Kinh phí

dự kiến

Thời gian

 thực hiện

Phương thức thực hiện

1

2

3

4

5

6

7

01

Nâng cao năng lực cạnh tranh du lịch biển đảo Khánh Hòa

 

Đánh giá thực trạng, xác định các nhân tố ảnh hưởng năng lực cạnh tranh của du lịch biển đảo Khánh Hòa, đề xuất hệ thống giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch biển đảo Khánh Hòa

 

- Bộ chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh du lịch biển đảo Khánh Hòa.

- Đánh giá thực trạng, xác định các nhân tố ảnh hưởng năng lực cạnh tranh của du lịch biển đảo Khánh Hòa.

 -Hệ thống giải pháp khả thi nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh du lịch biển đảo Khánh Hòa theo hướng bền vững.

800 triệu đồng

18 tháng

Tuyển chọnBài viết khác
Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2020
Điều chỉnh, bổ sung Chương trình khoa học và công nghệ tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016 - 2020
Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2019
Danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng cấp tỉnh hiện thuộc kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2018
Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ (cấp tỉnh và cấp cơ sở) thuộc kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2017
Danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình khoa học và công nghệ tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020, bắt đầu thực hiện năm 2016
Danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng cấp tỉnh hiện thuộc kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2016
Danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện thuộc kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2015
Danh mục các nhiệm vụ Khoa học công nghệ giao trực tiếp thực hiện thuộc Kế hoạch Khoa học và công nghệ tỉnh Khánh Hòa năm 2014
Danh mục các nhiệm vụ Khoa học công nghệ giao trực tiếp thực hiện thuộc Kế hoạch Khoa học và công nghệ tỉnh Khánh Hòa năm 2012
Danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2011
Liên kết

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH KHÁNH HÒA
Giấy phép số: 14/GP-STTTT, ngày  30  tháng 9  năm 2016
Chịu trách nhiệm chính:  TS. Huỳnh Kỳ Hạnh.
Địa chỉ: Khu liên cơ 1, Nha Trang, Khánh Hòa;    Điện thoại: 84 258 3824676;  Fax: 84 258 3824676;   Email: skhcn@khanhhoa.gov.vn.