Quảng cáoLượt truy cập
Danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2011

DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAO TRỰC TIẾP THỰC HIỆN THUỘC KẾ HOẠCH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2011

TT

Tên đề tài

Định hướng mục tiêu

Dự kiến kết quả đạt được

Kinh phí dự kiến

Thời gian thực hiện

Phương thức thực hiện

1

2

3

4

5

6

7

 

 

ĐỀ TÀI

 

 

 

 

 

1

Nghiên cứu chế tạo thiết bị thu hồi và xử lý khí thải động cơ diesel tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Khánh Hòa

Giảm thiểu hàm lượng chất thải độc hại, độ ồn tại vị trí kiểm tra khí thải động cơ diesel tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Khánh Hòa.

 

- Thiết bị thu hồi và xử lý khí thải đạt tiêu chuẩn TCVN hiện hành, bao gồm:

   + Đầu thu hồi

   + Kênh thu hồi

   + Bộ biến đổi xúc tác

- Hồ sơ kỹ thuật của thiết bị thu hồi và xử lý khí thải.

 

200 triệu đồng (Kinh phí sự nghiệp khoa học: 120 triệu; Kinh phí đối ứng: 80 triệu).

15 tháng

 

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Khánh hòa chủ trì, thực hiện

2

Chế tạo thiết bị tiết kiệm điện chiếu sáng công cộng ứng dụng thử nghiệm cho một tuyến đường của thành phố Nha Trang

 

- Xây dựng được giải pháp tiết kiệm điện cho hệ thống chiếu sáng công cộng;

- Sản xuất thiết bị tiết kiệm điện chiếu sáng theo nguyên lý điều chỉnh độ sáng để điều chỉnh công suất tiêu thụ theo nhu cầu sử dụng của các đối tượng tham gia giao thông.

- Thiết bị điện từ tĩnh kết hợp với bộ điều khiển, đầu ra loại 1 pha điện áp 220V - 30A;

- Về hiệu suất: tiết kiệm ít nhất 20% điện năng tiêu thụ;

- Lắp đặt thử nghiệm thiết bị tiết kiệm điện cho 1 tuyến đường có chiếu sáng công cộng (1 pha hoặc 3 pha, với công suất tiêu thụ điện 40 - 50A);

- Đề xuất phương án triển khai đầu tư lắp đặt thiết bị tiết kiệm điện cho hệ thống chiếu sáng công cộng tại thành phố Nha Trang và các thị xã, thị trấn khác.

 

300 triệu đồng

 (Kinh phí sự nghiệp khoa học: 90 triệu; Kinh phí đối ứng: 210 triệu).

12 tháng

 

Sở Công thương chủ trì, thực hiện

 

3

Đề tài: Ứng dụng trồng cây ca cao (Theobroma cacao L.) tại Khánh Hòa

- Xác định tính thích nghi và xây dựng các biện pháp kỹ thuật trồng cây ca cao phù hợp điều kiện sản xuất tại Khánh Hòa.

- Đề xuất giải pháp phát triển cây ca cao tại Khánh Hòa.

- 2ha/mô hình x 3 huyện (Diên Khánh, Khánh Vĩnh, Ninh Hòa) các giống TD 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14.

- 0,5ha cây đầu dòng: Các giống TD 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14.

- Xác định tính thích nghi của cây ca cao trên đất Khánh Hòa.

- Biện pháp kỹ thuật trồng cây ca cao phù hợp điều kiện sản xuất tại Khánh Hòa.

- Các giải pháp phát triển cây ca cao tại Khánh Hòa.

 

600 triệu đồng

36 tháng

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, thực hiện

4

Hoàn thiện và chuyển giao quy trình sản xuất giống nhân tạo cá gáy biển (Lutjanus analis Cuvier, 1828) tại Khánh Hòa

-  Xây dựng quy trình sản xuất giống nhân tạo cá gáy biển (Lutjanus analis Cuvier, 1828).

- Chuyển giao quy trình sản xuất giống nhân tạo cá gáy biển (Lutjanus analis Cuvier, 1828) tại Khánh Hòa

- Cá gáy bố mẹ thành thục, khối lượng 4-5 kg/con: 30 cặp.

- Cá bột 1,5 - 2cm: 100.000 con.

- Cá giống cỡ 4 - 5cm: 10.000 con.

- Tỷ lệ sống cá bố mẹ là 30-50%, tỷ lệ thành thục 60-70%.

 - Tỷ lệ sống cá bột lên cỡ 1,5 - 2cm: 10-15%, cá giống 4 - 5cm: 20-30%.

- Quy trình sản xuất giống nhân tạo cá gáy biển (Lutjanus analis Cuvier, 1828).

- Đào tạo 8 - 10 kỹ thuật viên nắm được quy trình sản xuất giống nhân tạo cá gáy biển (Lutjanus analis Cuvier, 1828).

700 triệu đồng

24 tháng

Sở

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, thực hiện

5

Nghiên cứu các thông số kỹ thuật, xây dựng quy trình sản xuất giống nhân tạo cá dìa (Siganus guttatus Bloch 1787) tại Khánh Hòa

Xác định các thông số kỹ thuật, xây dựng quy trình kỹ thuật sản xuất giống nhân tạo cá dìa (Siganus guttatus Bloch 1787).

- 50 cặp cá dìa bố mẹ thành thục (> 300 g/con);

- 10.000 con cá dìa giống kích cỡ 2 – 3 cm;

- 5.000 con cá dìa giống kích cỡ 5 – 8 cm;

- Dự thảo quy trình kỹ thuật sản xuất giống nhân tạo cá dìa. Cụ thể:

+ Tỷ lệ sống của cá dìa bố mẹ trên 50 %; tỷ lệ thành thục là 60 – 70 %:

+ Tỷ lệ sống cá bột 30 ngày tuổi là 10 – 15 %; cá hương 2 – 3 cm là 20 – 30 %; cá giống 5 – 8 cm là 60 – 70 %.

- Báo cáo khoa học kết quả đề tài;

- Xuất bản ít nhất 02 bài báo khoa học liên quan đến nội dung đề tài;

- Tham gia đào tạo ít nhất 01 thạc sĩ, 06 kỹ sư chuyên ngành nuôi trồng thủy sản.

960 triệu (Kinh phí sự nghiệp khoa học: 700 triệu; Kinh phí đối ứng: 260 triệu)

30 tháng

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì thực hiện đề tài.

6

Nghiên cứu kỹ thuật xây dựng nhà yến và hoàn thiện quy trình nuôi chim yến trong nhà

 

- Kỹ thuật xây dựng nhà yến;

- Hoàn thiện qui trình kỹ thuật nuôi chim yến trong nhà.

 

-     Phương pháp kỹ thuật xây dựng nhà yến: thuyết minh về thiết kế, yêu cầu vật liệu, thiết bị, dung dịch, hợp chất dùng trong nhà yến; điều kiện tự nhiên, môi trường thích hợp để xây dựng nhà yến;

-     02 mô hình nhà yến điển hình, 100 con chim yến sinh sống ổn định/mô hình (01 mô hình ở nông thôn, 01 mô hình ở thành phố);

-     Quy trình ấp nở tỷ lệ 80% trở lên;

-     Quy trình nuôi chim con (tỷ lệ chim con nuôi thành công 30% trở lên);

- Quy trình nuôi chim trưởng thành (trong đó tỷ lệ chim do ấp nở quay về tổ 30% trở lên).

 

900 triệu đồng  (Kinh phí sự nghiệp khoa học: 540 triệu đồng, Kinh phí đối ứng: 360 triệu đồng.

24 tháng

Công ty Yến sào Khánh Hòa chủ trì, thực hiện.

7

Khảo sát thực trạng, nhu cầu và hiệu quả chỉ định truyền máu và các thành phần máu tại các bệnh viện tỉnh Khánh Hòa

- Khảo sát thực trạng, nhu cầu sử dụng máu và các thành phần máu tại các bệnh viện thuộc tỉnh Khánh Hòa.

- Đánh giá hiệu quả chỉ định truyền máu và các thành phần máu tại  Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện 87.

- Báo cáo mô tả, đánh giá thực trạng, nhu cầu sử dụng máu và các thành phần máu tại các bệnh viện thuộc tỉnh Khánh Hòa.

- Báo cáo đánh giá hiệu quả chỉ định truyền máu và các thành phần máu tại  Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện 87.

- Đề xuất các giải pháp nhằm chỉ định truyền máu có hiệu quả.

400 triệu

18 tháng

Sở Y tế chủ trì, thực hiện

8

Nghiên cứu dịch tể học bệnh sốt mò (Tsutsugamushii) và đề xuất các biện pháp phòng chống tại tỉnh Khánh Hòa

- Mô tả đặc điểm dịch tễ học bệnh sốt mò (Tsutsugamushii) tại tỉnh Khánh Hòa.

- Xác định các yếu tố nguy cơ mắc bệnh sốt mò (Tsutsugamushii).

- Đề xuất biện pháp phòng chống.

- Mô tả sự phân bố bệnh sốt mò (Tsutsugamushii) theo các yếu tố địa lý, thời gian và con người.

-Xác định các yếu tố nguy cơ mắc bệnh sốt mò (Tsutsugamushii) ở người.

- Mô tả đặc điểm các vector và động vật trung gian truyền bệnh sốt mò (Tsutsugamushii) tại tỉnh Khánh Hòa.

- Đề xuất biện pháp phòng chống bệnh sốt mò (Tsutsugamushii).

500 triệu

24 tháng

Sở Y tế chủ trì, thực hiện

9

 

Triển khai áp dụng hệ thống quản lý an toàn thông tin (ISMS) theo tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2009 tại cơ quan chuyên trách về công nghệ thông tin của tỉnh Khánh Hòa.

 

- Triển khai áp dụng thành công hệ thống quản lý an toàn thông tin (ISMS) theo tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2009 tại Sở Thông tin và Truyền thông Khánh Hòa và được đánh giá, cấp giấy chứng nhận.

- Đề xuất giải pháp triển khai áp dụng hệ thống quản lý an toàn thông tin (ISMS) theo tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2009 tại các cơ quan hành chính của tỉnh.

 

 

-                           

-                          - Hệ thống quản lý an toàn thông tin (ISMS) theo tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2009 tại Sở Thông tin và Truyền thông được cấp giấy chứng nhận.

- Hồ sơ quá trình thực hiện đề tài: báo cáo đánh giá hiện trạng, báo cáo phân tích lựa chọn mô hình, tài liệu triển khai, báo cáo kết quả thực hiện…

- Dự thảo Quy chế đảm bảo an toàn thông tin đối với các cơ quan hành chính của tỉnh.

 

-                           

-                          300 triệu đồng

-                           

-                          18 tháng

 

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, thực hiện

10

Đưa thông tin khoa học công nghệ về phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn tỉnh Khánh Hòa

 

-                           

-                           

-                           

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, thực hiện

11

Nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị đối với cán bộ chủ chốt và cán bộ tạo nguồn các cấp ở tỉnh Khánh Hòa

 

1. Khảo sát, đánh giá chất lượng và hiệu quả của công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị sơ cấp, trung cấp, đối với cán bộ chủ chốt và cán bộ tạo nguồn, quy hoạch từ cấp tỉnh đến cơ sở tại các trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, thị, thành phố và tại Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa từ năm 2000 đến 2010.

2. Đề xuất các giải pháp nhằm:

- Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị tại các trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, thị, thành phố và tại Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa;

- Nâng cao năng lực công tác của cán bộ sau khi được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị;

- Nâng cao chất lượng công tác xây dựng kế hoạch đào tạo cán bộ của các cấp ủy.

1. Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu đề tài khoa học.

2. Kỷ yếu khoa học, bao gồm các báo cáo nghiên cứu chuyên đề; báo cáo kết quả khảo sát, điều tra xã hội học phục vụ đề tài.

3. Đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy một số vấn đề cần thiết tạo sự đột phá trong công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị đối với cán bộ trong thời gian tới.

-                  

700 triệu đồng

18 tháng

Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, thực hiện

12

Sưu tầm, nghiên cứu những giá trị đặc trưng về văn hóa biển, đảo ở Khánh Hòa

- Nghiên cứu và làm rõ những loại hình văn hóa truyền thống đặc trưng của cộng đồng cư dân ven biển, đảo ở Khánh Hòa nhằm phát huy những bản sắc văn hóa và khai thác có hiệu quả vào hoạt động quảng bá văn hóa - du lịch của địa phương Khánh Hòa.

-  Đề xuất một số giải pháp bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống biển, đảo trong việc định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Khánh Hòa và bảo vệ chủ quyền quốc gia.

- Báo cáo kết quả đề tài.

- 01 hội thảo chuyên đề về văn hóa biển, đảo ở Khánh Hòa.

- Kỷ yếu khoa học, bao gồm các báo cáo chuyên đề; báo cáo kết quả khảo sát,…

- Sưu tầm các công trình nghiên cứu, tư liệu, bài viết về văn hóa dân gian đặc sắc của biển, đảo ở Khánh Hòa, bao gồm: Lễ hội dân gian; Nghệ thuật trình diễn dân gian; Ngữ văn dân gian; Nghề thủ công truyền thống; Phong tục tập quán, nghi lễ; Kiến trúc dân gian; Di tích danh lam thắng cảnh… 

- 01 tập sách ảnh tiêu biểu mang đậm yếu tố văn hóa biển, đảo ở Khánh Hòa phục vụ du lịch và đối ngoại của tỉnh (song ngữ Việt – Anh).

- Đĩa DVD (lễ hội Cầu Ngư và lễ hội Nghinh Ông).

 

1.000 triệu đồng

24 tháng

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch chủ trì, thực hiện

13

Các giải pháp giảm nghèo bền vững đến năm 2015  trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

 

- Đề xuất các giải pháp giảm nghèo bền vững đến năm 2015 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

-                 - Đề xuất các giải pháp và một số mô hình giảm nghèo bền vững đến năm 2015 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

500 triệu đồng

18 tháng

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, thực hiện

14

Xây dựng Quy trình vận hành liên hồ chứa Đá Bàn, Suối Trầu, Ea Krông Rou trong mùa lũ lưu vực sông Dinh Ninh Hòa - tỉnh Khánh Hòa

- Xây dựng quy trình vận hành liên hồ chứa Đá Bàn, Suối Trầu, Ea Krông Rou trong mùa lũ nhằm đảm bảo: an toàn công trình, giảm thiểu thiệt hại cho vùng hạ du, cấp nước và phát điện.

 

- Quy trình vận hành hệ thống liên hồ chứa Đá Bàn, Suối Trầu, Ea Krông Rou nhằm đảm bảo: an toàn công trình, giảm thiểu thiệt hại cho vùng hạ du, cấp nước và phát điện (đã được cấp có thẩm quyền thỏa thuận bằng văn bản);

- Bộ tài liệu, số liệu điều tra khảo sát (địa hình, thủy văn, khí tượng, vết lũ và tình hình ngập lụt) và bản đồ nền 1/10.000 dùng làm cơ sở cho việc xây dựng quy trình;

- Kết quả tính toán mô hình mô phỏng các phương án vận hành liên hồ chứa theo các kịch bản lũ;

- Báo cáo tổng kết đề tài và các báo cáo chuyên đề.

2,4 tỷ đồng (Kinh phí  sự nghiệp khoa học)

12 tháng

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì thực hiện đề tài.

15

Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp chống ngập cho nội thành thành phố Nha Trang

 

- Xác định các điểm ngập trong nội thành thành phố Nha Trang.

- Đánh giá tổng thể khả năng tiêu thoát nước của các dự án, đề án đang triển khai tại thành phố Nha Trang.

- Đề xuất các giải pháp chống ngập cho nội thành thành phố Nha Trang.

 

- Bản đồ số hiện trạng ngập lụt tỷ lệ 1/10.000 ứng với các tần suất mưa trong nội thành thành phố Nha Trang.

- Báo cáo đánh giá tổng thể khả năng tiêu thoát nước của các dự án, đề án đang triển khai tại thành phố Nha Trang.

- Báo cáo đề xuất các nhóm giải pháp công trình và phi công trình, chống ngập cho nội thành thành phố Nha Trang.

700 triệu đồng (Kinh phí sự nghiệp khoa học)

12 tháng

Tuyển chọn

16

Đánh giá chi tiết suất liều phóng xạ tại một số khu vực khai thác và sản xuất đá granit có dị thường phóng xạ ≥ 0,6 µSv/h trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; nghiên cứu, đề xuất các giải pháp phòng tránh.

 

- Đánh giá chi tiết suất liều phóng xạ tại một số khu vực khai thác và sản xuất đá granit có dị thường ≥ 0,6 µSv/h trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

- Đề xuất các giải pháp cụ thể để khắc phục, phòng tránh.

 

- Các bản đồ phân vùng chi tiết suất liều phóng xạ tỷ lệ 1:5.000 các vùng nghiên cứu có dị thường ≥ 0,6 µSv/h (bản đồ giấy in màu và bản đồ số có thuộc tính);

- Các bảng tổng hợp kết quả đo phóng xạ chi tiết tại một số khu vực khai thác và sản xuất đá granit.

- Đề xuất các giải pháp cụ thể để khắc phục, phòng tránh.

- Báo cáo tổng kết;

- Báo cáo tóm tắt;

- Các báo cáo chuyên đề;

- Đĩa CD.

600 triệu (Từ ngân sách sự nghiệp khoa học)

12 tháng

Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì.

 

II

 

NHIỆM VỤ ỨNG DỤNG TRIỂN KHAI

1

Xây dựng phần mềm hỗ trợ thực hành kết cấu và sửa chữa động cơ diesel  thủy

- Xây dựng phần mềm hỗ trợ thực hành kết cấu và sửa chữa động cơ diesel thủy, phù hợp với yêu cầu đào tạo và thực tế phát triển hiện nay ở Việt Nam, góp phần nâng cao hiệu quả trong các cơ sở đào tạo tại Khánh Hòa. 

 

-Phần mềm hỗ trợ thực hành kết cấu và sửa chữa động cơ diesel thủy.

- Bản thuyết minh báo cáo kết quả đề tài.

-Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm.

 

Kinh phí sự nghiệp khoa học hỗ trợ 135 triệu đồng

12 tháng

Học viện Hải quân chủ trì, thực hiệnBài viết khác
Điều chỉnh, bổ sung Chương trình khoa học và công nghệ tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016 - 2020
Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2019
Danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng cấp tỉnh hiện thuộc kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2018
Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ (cấp tỉnh và cấp cơ sở) thuộc kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2017
Danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình khoa học và công nghệ tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020, bắt đầu thực hiện năm 2016
Danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng cấp tỉnh hiện thuộc kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2016
Danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện thuộc kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2015
Danh mục tổng hợp các nhiệm vụ Khoa học công nghệ tuyển chọn thuộc Kế hoạch Khoa học và công nghệ tỉnh Khánh Hòa năm 2014
Danh mục các nhiệm vụ Khoa học công nghệ giao trực tiếp thực hiện thuộc Kế hoạch Khoa học và công nghệ tỉnh Khánh Hòa năm 2014
Danh mục các nhiệm vụ Khoa học công nghệ giao trực tiếp thực hiện thuộc Kế hoạch Khoa học và công nghệ tỉnh Khánh Hòa năm 2012
Liên kết

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH KHÁNH HÒA
Giấy phép số: 14/GP-STTTT, ngày  30  tháng 9  năm 2016
Chịu trách nhiệm chính:  TS. Huỳnh Kỳ Hạnh.
Địa chỉ: Khu liên cơ 1, Nha Trang, Khánh Hòa;    Điện thoại: 84 258 3824676;  Fax: 84 258 3824676;   Email: skhcn@khanhhoa.gov.vn.