Quảng cáoLượt truy cập
Văn bản
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Năm
Ngày phát hành Đến
Số ký hiệu
Trích yếu
Lĩnh vực

Số/Ký hiệuNgày phát hànhTrích yếu
1996/QĐ-UBND12/07/2016 Ban hành Quy chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp tỉnh Khánh Hòa trong triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước
13/2016/TT-BKHCN30/06/2016 Thông tư Quy định quản lý Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và nước ngoài bằng ngân sách nhà nước
81/QĐ-SKHCN09/06/2016 Ban hành biểu mẫu quản lý các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước
1350/QĐ-UBND18/05/2016 Quyết định phê duyệt Chương trình KH&CN tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020
738/QĐ-UBND24/03/2016 Quyết định ban hành Kế hoạch tuyển chọn cán bộ, công chức không qua thi tuyển đối với những người có bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ loại khá, Đại học loại giỏi vào công tác tại các cơ quan, địa phương thuộc tỉnh Khánh Hoà
674/QĐ-UBND21/03/2016 Ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa
04/2016/QĐ-UB21/03/2016 Quyết định ban hành Quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước
31/2015/QĐ-UBND09/12/2015 Quyết định ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước.
26/2015/TT-BKHCN26/11/2015 Thông tư Quy định chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về khoa học và công nghệ áp dụng đối với Sở Khoa học và Công nghệ
25/2015/TT-BKHCN26/11/2015 Thông tư quy định chế độ báo cáo thống kê cơ sở về KH&CN
3060/QĐ-CTUBND27/10/2015 Quyết định ban hành Quy chế sáng kiến tỉnh Khánh Hòa
2773/QĐ-UBND05/10/2015 Phê duyệt Danh mục Đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở thuộc kế hoach khoa học và công nghệ năm 2016
22/2015/QĐ-UBND21/09/2015 Ban hành Quy định đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước
37/2015/QĐ-TTg08/09/2015 Quy định điều kiện thành lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
16/2015/TTLT-BKHCN-BTC01/09/2015 Thông tư liên tịch Hướng dẫn việc quản lý, xử lý tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước
15/2015/TT-BKHCN25/08/2015 Quy định về đo lường chất lượng, kinh doanh trong xăng dầu
14/2015/TT-BKHCN19/08/2015 Thông tư Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành khoa học và công nghệ
24/2015/TT-BLĐTBXH13/07/2015 Thông tư quy định chi tiết thi hành Khoản 6 Điều 14 của Nghị định số 87/2014/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam
1823/QĐ-UBND08/07/2015 Kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ
11/2015/QĐ-UBND15/06/2015 Quyết định ban hành Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước.
12345

Liên kết

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH KHÁNH HÒA
Giấy phép số: 209/GP-BC, ngày  29  tháng 05   năm 2007
Chịu trách nhiệm chính:  TS. Huỳnh Kỳ Hạnh.
Địa chỉ: Khu liên cơ 1, Nha Trang, Khánh Hòa.    Điện thoại: 84 58 824676  Fax: 84 58 824676
Email: vanphong_SKHCN@dostkhanhhoa.gov.vn  Website: www.dostkhanhhoa.gov.vn