Quảng cáo

Lượt truy cập
Giao chỉ tiêu hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3,4 cho các sở, ngành, địa phương năm 2018

Theo Quyết định 852/QĐ-UBND ngày 30/3/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa, chỉ tiêu hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3,4 cho các sở, ngành, địa phương năm 2018 như sau:

-Giao chỉ tiêu tối thiểu 40% hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3,4 trên tổng số hồ sơ của các thủ tục hành chính được UBND tỉnh công bố thực hiện trực tuyến mức độ 3,4 trong năm 2018 đõi với Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong và các Sở: Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

Thông báo chuẩn bị nghiệm thu đề tài: Ứng dụng quy trình thâm canh cây cà phê kết hợp hệ thống tưới tiết kiệm phù hợp với điều kiện canh tác huyện Khánh Sơn tỉnh Khánh Hòa

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tỉnh Khánh Hòa

Chủ nhiệm nhiệm vụ: KS.Lê Đặng Công Toại

Hội đồng KH&CN cấp tỉnh đánh giá nghiệm thu kết quả nhiệm vụ dự kiến họp vào tuần thứ III tháng 4/2018 tại Sở KH&CN Khánh Hòa
Hội đồng KHCN tỉnh xét duyệt đề tài: Đánh giá sự tồn lưu của kháng thể kháng vi rút cúm A/H5N1 ở người đã được tiêm vắc xin IVACFLU – A/H5N1 do Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế sản xuất
Mục tiêu của đề tài xác định sự tồn lưu của kháng thể kháng vi rút cúm A/H5N1 ở người đã được tiêm vắc xin IVACFLU – A/H5N1do Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế sản xuất trong thời gian 1-3 năm và khảo sát một số đặc điểm dịch tễ học liên quan đến sự tồn lưu kháng thể kháng vi rút cúm A/H5N1 (tuổi, giới, công việc, bệnh tật, …).
Các văn bản mới liên quan đến lĩnh vực tiêu chẩn, đo lường chất lượng tháng 3/2018

Nghị định số 28/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính Phủ Quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về một số biện pháp phát triển ngoại thương (hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2018).

Nghị định số 31/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 của Chính Phủ Quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa (hiệu lực thi hành từ ngày 08/3/2018).

Tình hình, kết quả cải cách hành chính quý I năm 2018 của tỉnh Khánh Hoà
Trong quí I/20218, công tác cải cách hành chính (CCHC) tiếp tục được sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Chương trình hành động số 12-CTr/TU ngày 31/3/2017 của Tỉnh ủy đã khẳng định quyết tâm của Tỉnh ủy khi sử dụng Chỉ số và Kết quả xếp hạng CCHC hàng năm của các cơ quan đơn vị làm cơ sở để đánh giá, phân loại cán bộ, công chức và thực hiện công tác cán bộ, phân loại tổ chức cơ sở Đảng.
Tin tức
Liên kết

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH KHÁNH HÒA
Giấy phép số: 14/GP-STTTT, ngày  30  tháng 9  năm 2016
Chịu trách nhiệm chính:  TS. Huỳnh Kỳ Hạnh.
Địa chỉ: Khu liên cơ 1, Nha Trang, Khánh Hòa;    Điện thoại: 84 258 3824676;  Fax: 84 258 3824676;   Email: skhcn@khanhhoa.gov.vn.