Quảng cáoLượt truy cập
Nghiên cứu xác định đối tượng và cơ cấu cây trồng phù hợp trên đất thoái hóa tại xã Cam Thịnh Tây, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa
Sáng ngày 12/12/2017 Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa vừa tổ chức nghiệm thu kết quả đề tài khoa học cấp tỉnh “Nghiên cứu xác định đối tượng và cơ cấu cây trồng phù hợp trên đất thoái hóa tại xã Cam Thịnh Tây, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa”. Đề tài do Viên Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ là đơn vị chủ trì thực hiện, ThS. Phạm Vũ Bảo làm chủ nhiệm đề tài.
Thông báo chuẩn bị nghiệm thu đề tài: Nghiên cứu xác định các yếu tố không bền vững của nghề nuôi tôm hùm trên biển tại huyện Vạn Ninh và đề xuất các giải pháp khắc phục

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản III

Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS.Thái Ngọc Chiến

Thời gian thực hiện: 18 tháng (từ tháng 4/2016 đến tháng 10/2017)

Hội đồng KH&CN cấp tỉnh đánh giá nghiệm thu kết quả nhiệm vụ dự kiến họp vào ngày 27/12/2017 tại Sở KH&CN Khánh Hòa
Thông báo chuẩn bị nghiệm thu đề tài: Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ xây dựng quy trình xử lý chín tập trung quả sầu riêng Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tỉnh Khánh Hòa

Chủ nhiệm nhiệm vụ: KS. Trần Hải Minh

Thời gian thực hiện: 22 tháng bắt đầu từ tháng 11/2015 kết thúc: 9/2017

Hội đồng KH&CN cấp tỉnh đánh giá nghiệm thu kết quả nhiệm vụ dự kiến họp vào ngày 28/12/2017 tại Sở KH&CN Khánh Hòa
Danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng cấp tỉnh hiện thuộc kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2018

Ủy ban nhân dân Tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Quyết định số 3624/QĐ-UBND ngày 29/11/2017 về việc phê duyệt Danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng cấp tỉnh hiện thuộc kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2018.

       * Xem chi tiết Danh mục nhiệm vụ KHCN 2018 tại đây

Danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở thuộc kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2018

Ủy ban nhân dân Tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Quyết định số 3579/QĐ-UBND ngày 27/11/2017 về việc phê duyệt Danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở thuộc kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2018.

       Xem chi tiết Danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở tại đây

Tin tức
Liên kết

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH KHÁNH HÒA
Giấy phép số: 14/GP-STTTT, ngày  30  tháng 9  năm 2016
Chịu trách nhiệm chính:  TS. Huỳnh Kỳ Hạnh.
Địa chỉ: Khu liên cơ 1, Nha Trang, Khánh Hòa;    Điện thoại: 84 258 3824676;  Fax: 84 258 3824676;   Email: skhcn@khanhhoa.gov.vn.