Quảng cáoLượt truy cập
Kế hoạch tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ năm 2017
Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến các sở, ban, ngành căn cứ các điều kiện dự thi và tiêu chuẩn dự thi (tham khảo tại CV 1858/BKHCN-TCCB gửi kèm) lập danh sách cử viên chức tham dự kỳ thi thăng hạng viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ năm 2017 và gửi hồ sơ đăng ký dự thi về Sở Khoa học và Công nghệ chậm nhất trước ngày 04/7/2017 để Sở tổng hợp, kiểm tra hồ sơ, báo cáo Sở Nội vụ trình UBND tỉnh phê duyệt danh sách gửi Bộ KH&CN theo quy định.
20 thủ tục hành chính của Sở Khoa học và Công nghệ được thực hiện trực tuyến mức độ 3
Sở Khoa học và Công nghệ thông báo cung cấp 20 thủ tục hành chính của Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện trực tuyến mức độ 3 trong các lĩnh vực: Hoạt động Khoa học và Công nghệ, An toàn Bức xạ Hạt nhân, Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Hội, tổ chức phi chính phủ.
Công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện thí điểm tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Quyết định số 1537/QĐ-UBND ngày 30/5/2017 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện thí điểm tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Theo đó, các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thí điểm và Bưu điện tỉnh Khánh Hòa có trách nhiệm:

Thông báo chuẩn bị nghiệm thu đề tài: Thiết kế, chế tạo hệ thống phân loại và thống kê cá ngừ theo trọng lượng cho nhà máy chế biến thủy sản

Tổ chức chủ trì: Công ty TNHH Cá ngừ Việt Nam

Chủ nhiệm nhiệm vụ: Tiến sĩ Nguyễn Văn Tường

Hội đồng KH&CN cấp tỉnh đánh giá nghiệm thu kết quả nhiệm vụ dự kiến họp ngày 30/6/2017 tại Công ty TNHH Cá ngừ Việt Nam - Lô A4-A8, KCN Suối Dầu, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa.

Tin tức
Liên kết

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH KHÁNH HÒA
Giấy phép số: 209/GP-BC, ngày  29  tháng 05   năm 2007
Chịu trách nhiệm chính:  TS. Huỳnh Kỳ Hạnh.
Địa chỉ: Khu liên cơ 1, Nha Trang, Khánh Hòa.    Điện thoại: 84 58 824676  Fax: 84 58 824676
Email: vanphong_SKHCN@dostkhanhhoa.gov.vn  Website: www.dostkhanhhoa.gov.vn